Doorgaan naar artikel

Kamervragen over ‘negatief advies kastomaat’

VVD en CDA hebben Kamervragen gesteld over negatieve consumentenadviezen van MilieuCentraal voor Nederlandse kasteelt.

De partijen reageren daarmee op de Groente- en Fruitkalender, waarmee MilieuCentraal consumptie-adviezen gaf per product per maand. Die vielen meestal negatief uit voor Nederlandse teelten uit de kas in de winter. De Groente- en Fruitkalender is echter sinds april niet meer te raadplegen door consumenten of inkopers.

Timing verrast

Het moment van de Kamervragen verrast MilieuCentraal dan ook. Ook de kritiek op de duurzaamheidsmetingen verrast MilieuCentraal, omdat zowel land-, als water- als energiegebruik werd meegenomen in de meting. De kalender is een halfjaar geleden van de website gehaald omdat het teveel kostte om de gegevens te actualiseren. De prestaties werden in één gemiddelde weergegeven, wat aardwarmtebedrijven benadeelde. Het hebben van een wkk werd in de methode van MilieuCentraal overigens gezien als milieuvriendelijk.

Schadelijk tuinbouw

CDA-Kamerlid Maurits von Martels vreest dat negatieve adviezen ertoe kan leiden dat consumenten teveel een vertekend beeld krijgen van de Nederlandse tuinbouw. VVD-Kamerlid Arne Weverling vraagt de minister MilieuCentraal te verzoeken de adviezen aan te passen en juist Nederlands product te kopen. Daarvoor zou de minister haar invloed als subsidieverstrekkker moeten aanwenden. Weverling was niet bereikbaar voor commentaar. Aanleiding voor de kamervragen is een bericht van weekblad Elsevier over MilieuCentraal.

Nog wel algemeen advies

Op de website van MilieuCentraal staan nog wel algemene voedingsadviezen. Zo geeft MilieuCentraal nog steeds adviezen om in de winter zo min mogelijk zachtfruit te eten, vanwege de verwarmde Nederlandse kassen. Wel pleit de organisatie ook om op de verpakking te laten zien hoe milieuvriendelijk product geteeld is. Ook pleit MilieuCentraal voor groenten uit de open teelten en seizoensproducten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin