Kamervragen over anti-hagelkanon

18-07-2013 | Laatste update op 25-10 | |
Kamervragen over anti-hagelkanon

Het CDA wil dat gemeenten meer duidelijkheid krijgen over vergunningen voor anti-hagelkanonnen.

In Kamervragen wijst CDA-Kamerlid Jaco Geurts erop dat Zeeuwse gemeenten nog altijd moeite hebben met de vergunningsverlening, ondanks wijziging van het Besluit Omgevingsrecht. Daartoe was eerder in een motie van het CDA en VVD opgeroepen. Met die wijziging zou nu voldoende juridische basis moeten zijn ontstaan om vergunningen af te geven voor het gebruik van anti-hagelgeneratoren. Toch ondervinden telers in de praktijk nog problemen. Het gebruik van die kanonnen kan nog steeds succesvol aangevochten worden, stelde de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) recent.Duidelijkheid zou volgens het CDA kunnen ontstaan als de staatssecretaris richtlijnen uitvaardigt ten aanzien van geluidshinder waarin expliciet een uitzondering wordt gemaakt voor het sporadische gebruik van een hoog energetische pulsgolf van een anti-hagelgenerator.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer