Kamer wil tuinder betrekken bij nationaal GLB-plan

14-11-2018 | Laatste update op 13-09 | |
VVD-Kamerlid Arne Weverling. - Foto: ANP
VVD-Kamerlid Arne Weverling. - Foto: ANP

De land- en tuinbouw moet betrokken worden bij de ontwikkeling van het nationaal plan waarin voor Nederland de uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vastgelegd.

Dat zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling. Hij krijgt steun van SP‘er Frank Futselaar, die vindt dat daarvoor niet alleen de traditionele landbouworganisaties moeten worden uitgenodigd.

Landbouwminister Carola Schouten wil het nationale plan over het GLB voor eind 2019 klaar hebben. De Europese Commissie wil eind 2020 (in het jaar voordat het GLB van kracht wordt) alle nationale plannen hebben beoordeeld.

Voortbestaan landbouwsubsidies

In een debat over onder andere het GLB maakte Weverling duidelijk dat er wat hem betreft geen discussie hoeft te worden gevoerd over het voortbestaan van de landbouwsubsidies. Volgens hem ligt er echter nog wel een uitdaging om zowel voedsel te produceren als tegelijk te voldoen aan de wensen van de maatschappij.

Weverling wil voorkomen dat het Europees landbouwgeld wordt ingezet voor hobby‘s. Vandaar zijn oproep om naast provincies en andere overheden ook de boeren te betrekken bij de voorbereiding. “Anders ben ik bang dat het een nationaal strategisch plan wordt over boeren en tuinders, in plaats van een plan met boeren en tuinders.”

CDA‘er Jaco Geurts zei tijdens het debat dat wat hem betreft geen extra milieu-ambities aan de boeren worden opgelegd als het totale budget omlaag gaat. Het kabinetsstandpunt is dat het landbouwbudget omlaag kan. Geurts vindt het overigens voorbarig al te praten over de nationale uitvoering van het GLB, als nog niet duidelijk is hoe groot het budget is.

Kritiek op GLB-plannen

Verschillende Kamerleden leggen aan de hand van een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer de zere vinger op een aantal onderdelen van het GLB. Volgens de Rekenkamer bieden de voorstellen van de Europese Commissie onvoldoende handvatten om daadwerkelijk stappen te zetten op gebied van klimaat en milieu. Er worden wel mooie woorden gesproken over doelen rond milieu en klimaat, maar het schort aan de uitvoering.

SP-Kamerlid Frank Futselaar relativeerde overigens de inbreng van de zijde van de Tweede Kamer. “We moeten maar zien wat er van het gemeenschappelijk landbouwbeleid terechtkomt als 27 lidstaten daarover hebben meegepraat.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer