Doorgaan naar artikel

Kamer wil meer openheid onderzoek gewasbeschermingsmiddelen

De Tweede Kamer wil dat de onderzoeken van producenten van gewasbeschermingsmiddelen die door het toelatingscollege Ctgb mede worden gebruikt bij de beoordeling openbaar worden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met deze motie van D66 en de Partij voor de Dieren. De partijen willen maximale transparantie ten aanzien van de wetenschappelijke onderbouwing van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en vraagt de regering hiervoor ook in Europees verband te pleiten. Staatssecretaris Co Verdaas (landbouw) heeft toegezegd binnen de bestaande juridische kaders bereid te zijn zich in te zetten voor meer openheid, als de Kamer dat wil.De Tweede Kamer stemde ook in met een motie van PVV-Kamerlid Dion Graus. Hij pleit ervoor om daar waar mogelijk imkers bijenkasten te laten plaatsen op overheidsgebouwen, om hiermee de bijenpopulatie te versterken. Bijen zouden in steden minder last hebben van gewasbeschermingsmiddelen dan op het platteland. Middels een aangenomen motie van Graus wordt de regering ook opgeroepen om onderzoek te doen welke chemische middelen waar mogelijk kunnen worden vervangen door niet-chemische varianten.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin