Kamer wil dat Jetten duurzame warmte in kas steunt

08-07 | |
Duurzame warmte, bijvoorbeeld uit geothermie, is door het wegvallen van SDE minder aantrekkelijk. - Foto: Trias Westland
Duurzame warmte, bijvoorbeeld uit geothermie, is door het wegvallen van SDE minder aantrekkelijk. - Foto: Trias Westland

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die minister Jetten aanspoort actie te ondernemen op het wegvallen van SDE voor duurzame warmte in kassen.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie moet van een meerderheid van de Tweede Kamer ‘bezien wat nodig is om te voorkomen dat onnodig extra aardgas wordt verbrand en de warmtetransitie in de glastuinbouw stokt’. De indieners van de aangenomen motie, Silvio Eerkens (VVD) en Pieter Grinwis (CU) stellen voor “bijvoorbeeld een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven te roepen”.

€ 44 per megawattuur duurder

Die regeling is nodig doordat duurzame warmte in 2023 waarschijnlijk zo’n € 44 per megawattuur duurder zal zijn dan restwarmte uit een wkk. Dat zal ertoe leiden, zo rekende Glastuinbouw Nederland onlangs nog de ministers Jetten en Stagehouwer (LNV) voor, dat de glastuinbouw in plaats van minder juist 700 miljoen kuub gas méér zal gaan gebruiken.

Doordat de SDE-referentie is gekoppeld aan de gasprijs, in plaats van aan de prijs van restwarmte, bereikt de overheid bij glastuinders niet het gewenste doel van het stimuleren van gebruik van duurzame warmte.

‘Niet voor één sector bewegen’

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland is blij met deze bij twee regeringsfracties afkomstige motie. “Tot op heden kregen we geen ruimte. De ambtenaren met wie we erover mochten overleggen zeiden: we kunnen niet voor één sector bewegen. De Kamer vindt nu dat dat wél zou moeten.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer