Kamer steunt crisispakket tuinbouw

15-03 | Laatste update op 08-07 | |
10% van de bedrijven in de glastuinbouw  kan in een faillissement geraken door de oplopende gasprijzen. - Foto: ANP
10% van de bedrijven in de glastuinbouw kan in een faillissement geraken door de oplopende gasprijzen. - Foto: ANP

Er is politieke steun voor een crisispakket tuinbouw om belastingverhoging te heroverwegen en siertelers stimuleren groente te telen.

Dinsdagmiddag 15 maart bleek in de Tweede Kamer brede steun voor een aantal moties van ChristenUnie en VVD voor onder meer een crisispakket voor de glastuinbouw (LINK). Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) hamert in de motie (met VVD) vooral op borgstellingsteun. Daarbij staat de overheid borg voor extra noodkredieten van banken aan bedrijven die het financieel moeilijk hebben. Door de extreme gasprijzen kunnen enkele honderden bedrijven in een faillissement geraken, zo staat in de motie.

Ook het verruimen van budget om over te schakelen naar ledverlichting is opgenomen in de motie. Grinwis: “Die subsidieregeling dreigt uitgeput te raken. Het is belangrijk dat deze wordt uitgebreid. Dat kan sneller dan een nieuwe regeling.”

Impact fiscale verzwaring

Ook is er steun om te onderzoeken wat het verdwijnen van de vrijstelling van energiebelasting voor WKK in 2025 betekent voor de glastuinbouw. Dat geldt ook voor de verlaagde tarieven voor tuinbouw voor energiebelasting. Als tuinders geen alternatieven hebben voor duurzame warmte, betekent de fiscale aanscherping alleen een kostenverhoging.

Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan maatregelen om de energietransitie te versnellen. Mogelijk wordt dat gecombineerd met crisismaatregelen voor de korte termijn.

Siertelers groente laten telen

Een onderdeel van de motie van ChristenUnie is ook telers stimuleren om over te stappen van sierteelt naar glasgroenteteelt. Grinwis: “Teelten vallen stil door de hoge gasprijs en het wegvallen van de vraag. Voor veel sierteelt is het geen optie, maar enkele teelten, zoals chrysanten, zijn flexibel. De glastuinbouw liet weten hieraan behoefte te hebben. Hoe precies laat ik open in de motie, met een kleine subsidie of hulp.”

Glastuinbouw Nederland was eerder verrast over dit onderdeel van de motie. Het komt nu echter hoger op de agenda van minister Staghouwer.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer