Doorgaan naar artikel

Kamer: ODE-heffing elektriciteit omlaag

In de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Caroline van der Plas (BBB) bij de interruptiemicrofoons. Op het spreekgestoelte Rob Jetten (D66). - Foto: ANP

In de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Caroline van der Plas (BBB) bij de interruptiemicrofoons. Op het spreekgestoelte Rob Jetten (D66). - Foto: ANP

Kabinet moet € 125 miljoen vrijmaken om de ODE (Opslag Duurzame Energie) op elektriciteit voor het bedrijfsleven te verlagen.

De Tweede Kamer nam donderdagnacht, na afloop van de Algemene Politieke Beschouwingen een VVD-motie met dit element daarin met een grote meerderheid aan. De verlaging van de ODE-heffing maakt deel uit van een pakket aan maatregelen verwoord in een motie van Sophie Hermans (VVD).

De verlaging van de ODE is een punt waar LTO Nederland lang op heeft aangedrongen, met name voor de glastuinbouw. De tariefstijging had grote gevolgen voor de glastuinbouw, die juist een omslag maakt van gas naar elektriciteit. Vanuit de glastuinbouw is langer gelobbyd tegen de hoge tarieven voor de verbruiksschijf van 10.000 tot 50.000 kWh. De ODE-heffing had een averechts effect op de omschakeling naar klimaatneutrale glastuinbouw. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak gaf eerder aan dat de ODE-heffing voor de glastuinbouw reden kan zijn zich te onttrekken aan het klimaatakkoord.

Veestapel

De Partij voor de Dieren vroeg in een motie om een moratorium op de uitbreiding van de veehouderij. Fractievoorzitter Esther Ouwehand wil uitbreiding van bestaande stallen en de bouw van nieuwe stallen voorlopig stilleggen.

Ouwehand wijst erop dat er al bijna € 2 miljard is uitgetrokken voor het uitkopen van veehouderijen, terwijl tegelijkertijd nog uitbreidingen in de veehouderij kunnen plaatshebben. De motie werd verworpen met alleen stemmen van SP, BIJ1 en Partij voor de Dieren voor.

BoerBurgerBeweging (BBB) en groep Van Haga riepen het kabinet op de halvering van de veestapel niet meer als optie mee te nemen in het klimaatvraagstuk, omdat elke koe die uit Nederland verdwijnt tot gevolg heeft dat er drie koeien in andere landen bijkomen. Premier Rutte zei daarover dat halvering van de veestapel geen optie van het kabinet is en ook niet is geweest. De motie kreeg steun van Omtzigt, SGP, JA21 PVV, FvD, Van Haga en BBB.

Motie van afkeuring voor Schouten

De woensdag door Wybren van Haga aangekondigde motie van afkeuring aan het adres van landbouwminister Carola Schouten werd bij de indiening onderschreven door Caroline van der Plas (BBB). Vanuit de Kamer was er grote kritiek op de motie van Van Haga, onder andere omdat hij nooit met de landbouwminister in debat gaat. Kamerlid Pieter Omtzigt was zo geïrriteerd over het gedrag van Van Haga, dat hij een eerder toegezegde ondertekening van een andere motie van Van Haga introk. De motie kreeg alleen steun van BoerBurgerBeweging (BBB), Van Haga, FvD en PVV.

RAV-lijst

BBB wilde ook de RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) niet langer laten gebruiken bij de beoordeling van de vermindering van ammoniakmissies, omdat daarmee innovaties worden gefrustreerd. Volgens premier Rutte is de RAV-lijst nodig voor de uitvoering van het stikstofbeleid. De Kamer verwierp de motie. BBB vroeg in een motie bovendien een lager btw-tarief op voedsel uit de schijf van vijf. De motie werd verworpen ondanks steun van JA21, BBB, PVV, FvD, Van Haga, Denk en SP.

Samen met Partij voor de Dieren en BIJ1 riep BBB het kabinet op geen handelsverdragen te sluiten met landen waar lagere productiestandaarden gelden als in de Europese Unie. Die motie werd verworpen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin