Kamer kritisch over Van Dam

23-11-2016 | Laatste update op 15-09 | |
Staatssecretaris Martijn van Dam - Foto: ANP
Staatssecretaris Martijn van Dam - Foto: ANP

Veel partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch op het landbouwbeleid van het huidige kabinet. Dat blijkt tijdens de begrotingsbehandeling van de onderdelen landbouw en natuur van het ministerie van Economische Zaken.

Zowel van links als rechts krijgt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) de stevige kritiek te horen, deels op tuinbouwonderwerpen als de opstelling in de wateroverlast, het EBG en brede weersverzekering. Ze verwijten hem geen daden te voegen bij zijn mooie woorden.

Ook regeringspartijen VVD en PvdA moeten het ontgelden. VVD deed volgens SGP en CDA te weinig, de linkse partijen hebben vooral kritiek op PvdA. CDA’er Jaco Geurts constateert dat er deze regeerperiode geen ondersteuning is gekomen voor de veehouderijsectoren, terwijl deze in crisis verkeren. “Wel zijn er veel regels bijgekomen”, zegt Geurts. Hij had liever gezien dat het de boeren makkelijker zou worden gemaakt, bijvoorbeeld door de klepkeuring voor varkens af te schaffen, of door de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering te schrappen.

D66: ‘Coalitie heeft standstill bewerkstelligd’

Fatma Koşer Kaya (D66) vindt dat Van Dam bijzonder onhandig heeft gehandeld in het fosfaatdossier.”Van grip op het proces lijkt geen sprake”, aldus de politica. Het kabinetsbeleid heeft er volgens haar de afgelopen vier jaar niet toe geleid dat er veel is verbeterd voor boeren en voor de natuur. “Deze coalitie van VVD en PvdA heeft vooral een standstill bewerkstelligd. EU-subsidies zijn nog steeds niet gekoppeld aan verduurzaming en innovatie”, geeft ze als voorbeeld.

SP’er Henk van Gerven vindt dat het kabinet-Rutte armoede en grote problemen voor melkveehouders en varkenshouders nalaat. Hij had liever gezien dat er stevig overheidsingrijpen was geweest, in plaats van alles aan de sector over te laten. “Voor de natuur valt de balans net zo slecht uit”, zegt hij, verwijzend naar de beperking van het natuurbudget.

GroenLinks wil meer investeringen in natuur en weidevogels

Rik Grashoff (GroenLinks) is eveneens zeer kritisch over Van Dam. Hij is ontevreden over het eerste jaar van de staatssecretaris. “Vorig jaar sprak de staatssecretaris nog mooie woorden over duurzaamheid en beter voedsel- en natuurbeleid. Maar aan mooie woorden hebben we niks en de daden ontbreken tot nu toe”, zegt Grashoff. Hij had liever meer investeringen gezien in natuur en weidevogels. “OP het gebied van fosfaatproductie heeft Van Dam het volledig laten ontsporen”, vindt hij. Grashoff spreekt van bestuurlijk blunderen.

SGP’er Elbert Dijkgraaf vindt het goed dat er wordt geïnvesteerd in topsectoren, maar zegt ook dat de gewone boer er niets van merkt. “De gewone boer zit steeds meer in de problemen. Er komen steeds meer regels, en de prijzen dalen. Dat schept weinig vertrouwen voor de toekomst”, zegt Dijkgraaf. “Je kan niet groen zijn als je rood staat. Investeren in duurzaamheid kan alleen als je voldoende geld overhoudt om ook nog van te kunnen leven”, aldus Dijkgraaf. Volgens hem heeft Van Dam zijn krediet verloren bij de boeren. “De sector heeft een staatssecretaris nodig die zich voluit voor de ondernemers wil inzetten”, aldus Dijkgraaf.

PvdD: ‘Mestproductie niet binnen de perken’

PvdD uitte kritiek op Van Dam, omdat hij de mestproductie niet binnen de perken wist te houden. “De fosfaatproductie is tijdens deze kabinetsperiode met 5 miljard kilo gestegen naar 76 miljard kilo. Best knap om als PvdA-bewindspersoon het CDA rechts in te halen met een mestwagen”, vindt Esther Ouwehand (PvdD). Donderdag wordt het debat vervolgd, dan komt Van Dam met zijn antwoorden.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer