Doorgaan naar artikel

Kamer bezorgd over leegloop agrarische sector

De Tweede Kamer is bezorgd over de leegloop en het tekort aan aanwas van jonge boeren in de agrarische sector. Dat blijkt tijdens de behandeling van de landbouwbegroting.

Kamerleden zijn bezorgd over de CBS-cijfers waaruit blijkt dat er 15.000 bedrijven dreigen te stoppen omdat er geen opvolger is. De Kamer wil dat de landbouw aantrekkelijker wordt voor jongeren om in te stappen.

CDA: investeringsregeling jonge bedrijfsopvolgers

CDA pleit voor een investeringsregeling voor jonge bedrijfsopvolgers, zodat zij een eerlijke kans krijgen om een bedrijf te starten of het ouderlijk bedrijf voort te zetten. “Daarbij is ontzettend belangrijk dat boeren weer een redelijk inkomen kunnen verdienen”, vindt CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

ChristenUnie: investeringsregeling Jola aanpassen

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vindt dat de huidige investeringsregeling voor jonge landbouwers, Jola, moet worden aangepast. De regeling moet beter aansluiten op de wensen van de jonge boeren.

D66: zorg om minder boerenbedrijven

Fatma Koşer Kaya (D66) is ook bezorgd dat er 15.000 bedrijven dreigen te verdwijnen vanwege gebrek aan bedrijfsopvolgers. “Hoe duurzaam is de toekomst van onze landbouwers”, vraagt ze zich openlijk af.

VVD: minder regeldruk

Volgens VVD-Kamerlid Helma Lodders staan jonge boeren juist te popelen om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Ze vindt het wel belangrijk dat er niet te veel regels komen. Een hoge regeldruk demotiveert jongeren om boer te worden, vindt de politica.

SP: angst voor schaalvergroting landbouw

Terwijl SGP, CU, D66 en VVD de landbouw vooral aantrekkelijker willen maken door betere prijsvorming en minder regels, vindt SP’er Henk van Gerven dat de sector niet aan de markt moet worden overgelaten, maar dat overheidsingrijpen nodig is. Van Gerven vreest dat er nu alleen maar schaalvergroting komt. Hij vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat er jonge boeren blijven die de bedrijven overnemen en dat verdere schaalvergroting wordt tegengaan.

PvdD: kabinet moet boer en opvolger toekomst bieden

Marianne Thieme (PvdD) vindt dat het kabinet leiderschap moet tonen om een toekomst te kunnen bieden voor de boer en zijn opvolger. “Het kabinet zal moeten inzetten op kansrijke, nieuwe en toekomstbestendige landbouwsystemen, de ecologische landbouw”, aldus Thieme.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) reageert donderdag 24 november op de vragen van de Tweede Kamer.

Bekijk ook de webserie Boerderij de Opvolger en de rubriek De Opvolger.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin