Doorgaan naar artikel

Kamer: beperk gebruik glyfosaat , geen verbod

Foto: Reina de Vries

Foto: Reina de Vries

De Tweede Kamer wil het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat verder beperken, zonder direct een verbod op te leggen. Het kabinet wil nu nog niet dat de regering aanstuurt op Europese weigering om het middel opnieuw toe te laten.

Een motie van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV om met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat binnen de landbouw zoveel mogelijk te beperken kreeg de steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus, D66 en PVV. Een gezamenlijke motie van GroenLinks, PVV en PvdD in de Tweede Kamer is in het algemeen opmerkelijk, al komen de standpunten op gebied van gebruik gewasbeschermingsmiddelen vaker overeen.

Schadelijke normoverschrijdingen

De motie vraagt ook om “het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden”.

Reden voor de oproep aan de regering is dat er sprake is van schadelijke normoverschrijdingen in het Nederlandse water, die een bedreiging vormen voor biodiversiteit en het drinkwater.

De Kamer steunde ook de motie van SP en Partij voor de Dieren om afspraken met gemeenten en andere overheden te maken om het gebruik van glyfosaat te beperken of te vermijden.

Een motie die de regering vroeg om niet in te stemmen met een hernieuwde toelating van glyfosaat in Europa kreeg geen meerderheid, ondanks steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk en 50Plus.

Nefyto, de organisatie voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie is ingenomen met de besluiten van de Kamer om de toelating van glyfosaat niet aan termijnen voor één of drie jaren te verbinden. Verkorten van de toelatingstermijnen maakt het voor producenten van gewasbeschermingsmiddelelen steeds minder aantrekkelijk om daarin te investeren, aldus Maritza van Assen van Nefyto.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin