Kalkstikstof ruimt slakken in ijsbergsla op

03-10-2013 | Laatste update op 24-08 | |
Kalkstikstof ruimt slakken in ijsbergsla op

Heiner Korff in Krefeld heeft goede ervaringen met de aanpak van slakken met kalkstikstof in ijsbergsla en in kool. De kalkstikstof of kalkcyanamide valt onder invloed van vocht onder andere uiteen in kalk en in vrij cyanamide. Deze stikstofleverende verbinding heeft als nevenwerking dat allerlei organismen worden opgeruimd.

Korff zette zijn aanpak uiteen tijdens een avondbijeenkomst van Brabantse en Limburgse ijsbergslatelers. In ijsbergsla kiest Korff voor kalkstikstof in de tweede teelt, na een eerste ronde ijsbergsla. Deze eerste teelt wordt normaliter bemest met NPK 16-6-21, waarmee zo’n 140 kilo N per hectare wordt aangevoerd. Voorafgaand de tweede teelt wordt de dan aanwezige bodemvoorraad N verder aangevuld met kalkstikstof. De bodem bestaat uit lemige zandgrond.De gemiddelde stikstofvoorraad na de eerste teelt was dit jaar zo’n 50 kilo per hectare. Die vulde hij aan met 400 kilo kalkstikstof (CaCN2). Hierin zit 19,8 procent stikstof. De gift zuivere N voor de tweede teelt komt aldus uit op zo’n 130 kilo per hectare.De kalkstikstof wordt na het ploegen volvelds gestrooid. Door de open ligging van de grond verdelen de korrels zich over zo’n 10 centimeter diepte. Daarna wordt het plantbed gemaakt. Op deze manier kan vijf à zes dagen na de bemesting worden geplant, aldus Korff, mits het tussen het bemestings- en planttijdstip heeft geregend. De vrije cyanamide kan dan in achtereenvolgende stappen splitsen in voor het gewas onschadelijke ureum en in ammonium. Een deel van de vrije cyanamide wordt bovendien omgezet in een verbinding (dicyaandiamide) die de omzetting van ammonium in nitraat vertraagt. De bijeenkomst bij Korff was georganiseerd door LTO-vollegrondsgroente.net en plantenkwekerij Schreurs (Sevenum).

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer