Doorgaan naar artikel

Kalendertuinbouw

Kalendertuinbouw

'Toch blijft het vreemd dat door de nieuwe wet- en regelgeving kalendertuinbouw zijn intrede heeft gedaan'. Foto: Lex Salverda

Hij is er dan eindelijk, de lijst van wintergewassen.

Gelukkig hebben de ambtenaren van LNV de aangedragen argumenten van organisaties als LTO, NFO en TOG ter harte genomen om de meeste gewassen die aan de lijst waren toegevoegd ook in de definitieve lijst op te nemen. Merkwaardig blijft wel dat zonder enige argumentatie consumptieaardappelen weer van die lijst geschrapt zijn. Net zoals de teelt van herfstbloemkool, hoewel winterbloemkool en broccoli geplant na 15 juli wel zijn blijven staan. Daarin zit toch iets van willekeur.

Het aanvullen van de lijst toont ook aan dat het loont om op basis van onafhankelijke onderzoeksresultaten argumenten aan te dragen waarom een aantal gewassen pas ná 1 oktober te oogsten zijn. Kennelijk heeft dat de ambtenaren, met helaas weinig verstand van de praktijk, kunnen overtuigen.

Het kán ook niet werken, want we hebben nou eenmaal te maken met grillen van Moeder Natuur

Toch blijft het vreemd dat door de nieuwe wet- en regelgeving kalendertuinbouw zijn intrede heeft gedaan. Op die manier werd in de voormalige DDR al land- en tuinbouw bedreven, maar dat bleek niet te werken. Het kán ook niet werken, want we hebben nou eenmaal te maken met grillen van Moeder Natuur. Je ziet het in het huidige voorjaar al: planten of zaaien vroegen om uitstel omdat het te koud en te nat was. Elke teler weet dat je de bodemstructuur vernielt als je een te nat veld op gaat. Elke teler weet ook dat koude omstandigheden bij veel gewassen tot schotvorming leidt. Elke teler weet dat je dan geduld moet hebben, ook al jeuken je vingers. Maar het gezegde luidt niet voor niets ‘wie wint zaait, zal storm oogsten’.

Kalendertuinbouw ontneemt keuzevrijheid

Het blijft ook vreemd dat je met kalendertuinbouw een aantal gewassen vóór 1 oktober dient te oogsten omdat een te zaaien vanggewas meer stikstof uit de bodem zou opnemen. Ook daar speelt Moeder Natuur weer een rol, want als je in september onder slechte omstandigheden moet zaaien, komt het vanggewas niet meer tot een volgroeid gewas. Zo’n gewas neemt minder stikstof uit de bodem op dan een cultuurgewas dat tegen het begin van de oogst aan zit.

Kortom, een teler moet keuzevrijheid hebben omdat hij weet wat het beste is voor het gewas en voor het milieu. De kalendertuinbouw ontneemt ons juist die keuzevrijheid en het biedt ook geen garantie op een verbetering van de drinkwaterkwaliteit. Maar ja, zie daar de ambtenaren, met helaas weinig verstand van de praktijk, maar eens van te overtuigen.

Delen

Image
John Stemkens

bestuurder bij LTO Nederland Vakgroep Akkerbouw/Vollegrond

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin