Kadaster en Groenfonds gaan samenwerken

31-05-2017 | Laatste update op 10-05 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het Kadaster en het Nationaal Groenfonds gaan samenwerken op het gebied van ruilverkaveling. Het verbeteren van de agrarische structuur is volgens beide partijen goed te combineren met het realiseren van natuur- en waterdoelen. Als voorbeelden noemen de organisaties onder meer het werken aan schoon water, het tegengaan van bodemdaling en ‘weidse’ recreatie.

Volgens beide partijen is de verkavelingsstructuur in Nederland de laatste jaren verslechterd. “Door goede onderlinge samenwerking en begeleiding realiseren we méér natuur én een verbeterde landbouwstructuur”, aldus hoofd afdeling ruimte en advies Bert Hoeve van het Kadaster. “Het Kadaster en het Groenfonds vullen elkaar daarbij uitstekend aan door de jarenlange ervaring en de kennis die is opgebouwd in dergelijke processen. Dit houdt onder andere in dat we op basis van data en adviesdiensten van het Kadaster het proces begeleiden en daar de financieringsmogelijkheden van Nationaal Groenfonds in meenemen.”

Het Kadaster is een openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken. Het Nationaal Groenfonds is een ‘groene’ investeringsinstelling.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen
Meer over


Beheer