Doorgaan naar artikel

Kabinet wil betere huisvesting arbeidsmigranten

Het kabinet zet vooral in op het verbeteren van de huisvesting van arbeidsmigranten om hen zo beter te beschermen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op het advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

“Besmettingen in de vleesindustrie en de fruithandel maken pijnlijk duidelijk dat er maatregelen moeten worden getroffen om arbeidsmigranten te beschermen. Deze incidenten laten zien dat de problemen urgent zijn en dat de bescherming van arbeidsmigranten tegen het coronavirus niet kan wachten”, aldus verantwoordelijk minister Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees ook: Roemer: ‘Iedereen voelt urgentie bescherming arbeidsmigrant’

Bestaande problemen opnieuw onderstreept

Volgens het kabinet heeft de coronacrisis de bestaande problemen rond arbeidsmigranten, zoals tekorten aan goede huisvesting en de afhankelijkheid hierbij van de werkgever, opnieuw onderstreept.

Het kabinet wil daarom de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties van arbeidsmigranten stimuleren, door gemeenten actief te benaderen om bestaande mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Gedacht wordt daarbij aan de beschikbaar gekomen gelden uit de woningbouwimpuls, de korting op de verhuurdersheffing en regelingen gericht op flexwonen.

Inzicht krijgen in verblijfplaatsen

Daarnaast moet beter inzichtelijk zijn waar arbeidsmigranten verblijven. Wettelijk moeten mensen die langer dan vier maanden in Nederland zijn ingeschreven worden als ingezetene, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd te gebeuren. Het kabinet gaat nu samen met de Inspectie SZW een plan opstellen om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Daarnaast gaat de overheid in gesprek met uitzendbureaus en huisvesters over tijdelijke huurbescherming van arbeidsmigranten. Nu dreigen werknemers als ze ziek worden en niet kunnen werken hun woonruimte te verliezen.

Informatieknooppunt

Uit het rapport van Roemer blijkt ook dat arbeidsmigranten vaak niet weten waar ze terecht kunnen met vragen. Daarom wordt een informatieknooppunt ingericht waar ze terecht kunnen met vragen.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin