Doorgaan naar artikel

Kabinet laat landbouwvrijstelling ongemoeid

Het kabinet ziet op dit moment geen draagvlak om de landbouwvrijstelling te wijzigen.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, visserij- en voedselketens (IBO). Wel pleit het IBO bij afschaffing voor een overgangsregeling om alleen nieuwe waardestijging van land- of tuinbouwgrond te belasten. Er zou de komenden 4 jaar 200 miljoen euro mee gepaard zijn.

De  werkgroep die het onderzoek deed, vindt dat de financiële instrumenten als de landbouwregeling in de btw en de landbouwvrijstelling niet bijdragen aan concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens. Daarom adviseert de IBO-werkgroep het budget dat hiermee gemoeid is meer gericht in te zetten voor verduurzaming of voor ketens met economisch potentieel.

Dijksma zegt dat er op dit moment geen draagvlak is om de btw-regeling en de regeling voor landbouwvrijstelling te veranderen. “Dit laat onverlet dat het kabinet zich doorlopend beraadt op de wijze van optimalisering van de beleidsinzet ten behoeve van de agrarische sector”, aldus Dijksma.

De IBO-werkgroep adviseert het ministerie tevens om de integrale visie op het agrocomplex te actualiseren en het beleid meer op ketens te richten. Ook wordt geadviseerd om tijdig met een nieuwe afgewogen inzet voor de onderhandelingen voor het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2020 tot 2026 te komen. Dijksma ondersteunt dit advies en zal dit tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, in 2016, onder de aandacht brengen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin