Doorgaan naar artikel

Kabinet komt met nationale warmtebronnenstrategie

Onderhoud aan de aardwarmtebron bij ECW Energy. De pomp met schijven lag daardoor in november boven de grond. - Foto: Misset

Onderhoud aan de aardwarmtebron bij ECW Energy. De pomp met schijven lag daardoor in november boven de grond. - Foto: Misset

Een nationale warmtebronnenstrategie moet versnelling brengen in uitrol van duurzame warmtebronnen, ook voor glastuinbouw.

Later dit jaar komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met zo’n strategie. Een aantal onderdelen daarvan zal bekend zijn. Zo is in de voorziene Wet collectieve warmtesystemen een ‘ophaalrecht’ voorzien voor restwarmte. De industrie zal daardoor sneller participeren in plannen voor hergebruik.

Ook wordt in het programma Scan de ondergrond van Nederland in kaart gebracht op potentie van aardwarmte. Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, stelt dat in antwoorden op Kamervragen over biomassa in de glastuinbouw. Van ’t Wout stelt dat ondanks de warmtebronnenstrategie biomassa soms nodig blijft, omdat geen alternatieve duurzame warmtebronnen aanwezig zijn.

Uitfasering biomassa

In de Kamervragen worden biomassacentrales genoemd bij glastuinbouwbedrijven in Andijk, Asten-Heusden, Bitgum, Beiswijk, Egche. Lingwaard en Maasbree. Van ’t Wout kan niet een volledige lijst overleggen van tuinbouwcentrales. Er zijn nog centrales gepland in Brielle. Made en Waddinxveen, waarvoor al wel een SDE-subsidie is verstrekt.

Het demissionaire kabinet wil biomassagebruik voor laagwaardige warmte uitfaseren, maar een nieuw kabinet moet dat tempo nog bepalen. Een motie om in de tussentijd geen subsidies meer af te geven, wordt binnenkort beantwoord. Van ’t Wout heeft zijn functie inmiddels tijdelijk neergelegd vanwege een burn-out.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin