Kabinet duwt scholieren techniekkant op

05-03-2013 | Laatste update op 19-09 | |
Kabinet duwt scholieren techniekkant op

Afstuderende mbo’er kunnen makkelijker doorleren. Het kabinet steekt 25 miljoen euro in het project School Ex, dat de mbo’er naar technische hbo-opleidingen moet lokken.

Het project past in de aanpak van de jeugdwerkloosheid door het ministerie van Sociale Zaken. De scholieren blijven nog even van de overvolle arbeidsmarkt af en vergroten tegelijkertijd hun kansen op die arbeidsmarkt. Het agrarisch onderwijs is ook betrokken bij het Techniekpact dat in de maak is om scholieren naar technische opleidingen te halen en zo meer kans te maken op een baan.

Bedroeg de jeugdwerkloosheid in 2011 nog 9,8 procent, in januari 2013 is het al 15 procent. In januari was 7,5 procent van de totale beroepsbevolking werkloos.  De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en  jongeren met een niet-westerse achtergrond.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer