Doorgaan naar artikel

Jonge Landbouwersregeling gaat weer open

Jonge tuinders kunnen met een steuntje in de rug van Brussel en de provincie investeren in hun bedrijf. - Foto: Michel Oehlen Fotografie

Jonge tuinders kunnen met een steuntje in de rug van Brussel en de provincie investeren in hun bedrijf. - Foto: Michel Oehlen Fotografie

In december gaat de Jonge Landbouwersregeling weer open, ook voor jonge tuinders.

De Jonge Landbouwersregeling hoort bij POP3, het derde Europese programma voor plattelandsontwikkeling, en loopt via de provincies. Eind oktober worden de publicaties in alle provincies verwacht, en daarmee duidelijkheid over de investeringsmogelijkheden.

Zware financieringslast

De regeling ondersteunt jonge boeren en tuinders met investeringen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Het doel is dat jonge agrarisch ondernemers met een zware financieringslast door bedrijfsovername tóch hun bedrijf kunnen laten groeien.

Kritiek op vorige openstellingen

Op de openstellingen van maart en december 2016 was veel kritiek vanuit het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De overheveling van de regeling van rijk naar provincies en de aanpassing van de investeringslijst leidde ertoe dat 70% van de jonge ondernemers in de regeling niets meer van hun gading terugzag.

Ook kleinere investeringen

Met name kleinere investeringen ontbraken door een minimumbedrag per investering. Dat minimum gaat nu sowieso van de baan. Het minimale uit te keren subsidiebedrag per deelnemende ondernemer blijft wel gelijk, op € 20.000. De provincies kunnen overigens alsnog onderdelen van de investeringslijst uitsluiten. De meest duurzame technieken krijgen voorrang bij toekenning.

Lees .

Beheer
WP Admin