Jonge boeren tegen verbod middelen

21-04-2015 | Laatste update op 14-09 | |
Jonge boeren tegen verbod middelen

Jonge boeren en tuinders vinden dat sectororganisaties maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten helpen creëren.

Dat blijkt volgens agrarische jongerenorganisatie NAJK uit een discussie die de afgelopen twee maanden  is gevoerd binnen de eigen gelederen. Uit deze discussie kwam onder andere naar voren dat jonge agrariërs geen voorstander van een verbod op middelen, in ieder geval niet binnen nu en tien jaar.

De producten spelen volgens hen een belangrijke rol bij het behoud van voedselzekerheid. De jongeren leggen de verantwoordelijkheid voor communicatie over dit onderwerp niet alleen bij deze sectororganisaties. “Onze achterban vraagt van ons een actieve rol in het vergroten van maatschappelijk draagvlak,” zegt Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille akkerbouw. “Communicatie over het onderwerp zien we als een gezamenlijk taak. Wij kunnen bijdragen aan de dialoog tussen agrarische ondernemers en consumenten. We gaan deze opdracht de komende tijd oppakken.”

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen
Meer over


Beheer