Jetten: ‘Afschakelladder gas niet openbaar’

16-09 | |
Warmtebuffer bij een sierteeltbedrijf. - Foto: Ton van der Scheer
Warmtebuffer bij een sierteeltbedrijf. - Foto: Ton van der Scheer

De kans dat bedrijven of sectoren gedwongen door de overheid van het gas af moeten deze winter is volgens energieminister Jetten zeer klein. De vraag welke sectoren dat dan zullen zijn kan hij de Tweede kamer alleen in vertrouwelijkheid beantwoorden.

In een debat met de kamercommissie energie stelde Jetten gisteren de kamerleden voor hierover een technische briefing te agenderen over het onderzoek dat Berenschot heeft gedaan naar de beste manieren om gas te besparen als zich een fysiek gastekort voordoet. Aanleiding was de vraag van Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren over de zogenaamde afschakelladder. Van Raan noemde specifiek de sierteelt onder glas als een sector die ook al eerder zou moeten kunnen worden afgeschakeld.

Economisch gevoelige bedrijfsinformatie

Welke bedrijven en sectoren vallen in de categorie ‘niet-beschermde gasafnemers’ is volgens Jetten economisch te gevoelige bedrijfsinformatie om nu in het openbaar te delen. In de brief die hij eind vorige week hierover naar de Tweede Kamer stuurde noemt hij alleen huishoudens en essentiële sociale diensten zoals ziekenhuizen als beschermd.

Ook bedrijven actief in de voedselvoorziening zouden beschermd zijn, is eerder al gesuggereerd, onder meer door Glastuinbouw Nederland. Of dat ook echt zo is en tot waar die bescherming zich uitstrekt – hoe het zit met de bedrijven die die beschermde bedrijven voorzien van bijvoorbeeld kunstmest – daarover is wel meer bekend, maar niet openbaar.

Leveringszekerheid en betaalbaarheid

Het debat ging voor een groot deel over het op zeer korte termijn al helpen van huishoudens, die nu al hun energierekening niet kunnen betalen. Jetten beloofde dat het forse koopkrachtpakket dat aanstaande dinsdag op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt ook die huishoudens zal helpen. Maar gericht ingrijpen op de energiemarkt, bijvoorbeeld met een door PvdA en GroenLinks voorgesteld prijsplafond voor de prijs van stroom en gas voor huishoudens, lijkt administratief onmogelijk vóór 1 januari 2023. Noch via de fiscus noch via de nota’s van de energiebedrijven kan er eerder al preventief verlichting worden geboden. Wel garandeert Jetten dat geen enkel huishouden in Nederland door betalingsproblemen van het gas zal worden afgesloten.

Aandacht voor glastuinbouw en bakkers

Als het gaat om bedrijven die nu al in de problemen zijn kwamen vooral de glastuinbouw en de bakkers als voorbeelden langs. CDA, ChristenUnie en SGP vroegen de minister specifiek naar een correctie van de berekening van SDE met de gasprijs als referentie, wat nu tuinders met duurzame warmte dwars zit. Ook een uitbreiding van het Borgstellingsfonds is volgens deze partijen wenselijk.

Jetten verwacht dat in het dit najaar met de glastuinbouw te sluiten ‘totaalakkoord’ ook deze zaken geregeld kunnen worden. “Ik zal ook de acute problemen van glastuinders in die besprekingen meenemen.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over

8 thoughts on “Jetten: ‘Afschakelladder gas niet openbaar’

  1. http://m-dnc.com/web/RMgMVd0y/ – Роблокс играть онлайн Поддержка роблокс http://roblox.filmtvdir.com

  2. I am so glad having clicked on this web blog, it is toally everything my friends and I have been searching for. The information on the web site is beneficial and appreciated and is going to help me a lot. It seems like the site gained a large amount of info about this and other pages and information definitely show it. I’m usually not on the internet during the night but when I get a chance I am more often than not hunting for this kind of knowledge or others closely related to it. I have one of my cohorts that have also acquired a liking in this because of what I have found out about it and they are for sure to visit the blog because it’s such an incredible discovery. I am also interested in politics and dealing with the constant twists and turns in government. When you get a chance, take a look at my site. <a href=https://www.aandwassociates.net/service-area/><font color=#000_url>quickbooks legal conterminous to Wesley Chapel FL</font></a>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer