Jagersvereniging vraagt mengsel in te zaaien

23-02-2018 | Laatste update op 04-08 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De Jagersvereniging vraagt haar leden en grondeigenaren zogenoemde biotoopmengsels in te zaaien.

De Jagersvereniging doet de oproep voor het derde jaar op rij.

De mengsels kunnen ingezaaid worden op wildweides, akkerranden en braakliggende gronden.

Eigen mix van gele mosterd, phacelia en boekweit

De Jagersvereniging heeft een eigen mix van gele mosterd, phacelia en boekweit ontwikkeld. Deze soorten doen het op vrijwel iedere grondsoort goed. De phacelia, die veel nectar produceert, wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. Die vormen op hun beurt weer voedsel voor jonge patrijzen en fazanten.

Voedsel én dekking voor hazen en reeën

Gele mosterd zorgt voor voedsel voor hazen en reeën en biedt dekking.

De ontwikkeling van het mengsel is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen van de Jagersvereniging om de leefomgeving van bepaalde plant-en diersoorten te verbeteren. De leveranciers van het biotoopmengsel staan op de website van de Jagersvereniging.

Kloosterman
Carolien Kloosterman redacteur ondernemen
Meer over


Beheer