Doorgaan naar artikel

‘Is BOR gouden regeling voor ondernemers?’

Foto: Canva

Foto: Canva

De bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting (BOR) is een veel te ruime regeling voor de ondernemers in Nederland. Tenminste dat is ze in de ogen van velen.

Deze faciliteit die het ondernemingsvermogen voor een groot deel vrijstelt van de erf- en schenkbelasting ligt zwaar onder vuur. Het ministerie van Financiën oordeelde onlangs dat de regeling vermogensongelijkheid in de hand werkt. Ook het Centraal Planbureau is kritisch. De rijken worden alleen maar rijker en de armen armer. Ieder jaar weer lees je dit frame in de media.

Dit soort geluiden hoor je trouwens niet alleen in Nederland. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) heeft recent een rapport over de erfbelasting uitgebracht. In het rapport worden de erfbelastingen in de Oeso-landen met elkaar vergeleken en wordt gekeken naar de rol die successierecht kan spelen in de ongelijkheidsbestrijding.

Bestrijding van ongelijkheid

Hoe kan successierecht eigenlijk een rol spelen in de bestrijding van ongelijkheid? Het antwoord is eenvoudig: hef heel veel belasting op schenkingen en erfenissen! Zo wordt diegene die met een gouden lepel in de mond geboren wordt, gelijk getrokken met diegene die minder rijke ouders heeft. Dan krijgt iedereen ongeveer een gelijke startpositie in het leven. Dit is op het eerste gezicht goed en sociaal, maar is dit ook fair? Naar mijn idee niet. Het is volgens mij juist heel oneerlijk voor ouders die hard gewerkt hebben, zuinig zijn geweest en hun kinderen willen helpen. Zij worden bestraft met een hoge schenk- en erfbelasting.

Het zou heel oneerlijk zijn als deze vrijstelling afgeschaft zou worden voor de agrarisch ondernemers

Bij een bedrijfsoverdracht in de agrarische sector hoeft per saldo meestal geen erf- of schenkbelasting betaald te worden. De BOR voorkomt deze belastingheffing. Het zou heel oneerlijk zijn als deze vrijstelling afgeschaft zou worden voor de agrarisch ondernemers. Zeker omdat bij de berekening van de schenking of erfenis bij wettelijke fictie moet worden uitgegaan van de geschatte vrije verkoopwaarde en niet van de veel lagere going-concernwaarde van het bedrijf.

De BOR is voor de agrarische sector geen gouden regeling, maar juist een bittere noodzaak om een bedrijfsoverdracht mogelijk te maken.

Beheer
WP Admin