Doorgaan naar artikel

Inventariseer waterstromen nu het nog kan

De samenhang van regelgeving rondom de waterzuivering verdient geen schoonheidsprijs. Gewasbeschermingsmiddelen, met een zuiveringsverplichting voorgeschreven, zijn al op de markt, maar een gecertificeerd zuiveringsapparaat is er nog niet.

Zo’n constatering is desastreus voor ondernemers die in hun geïntegreerde aanpak soms terug moeten vallen op deze middelen. Er ontstaat een kloof tussen dat wat mag en mogelijk is. Nu is het veelal lastig om niet te lozen en 100 procent te recirculeren. LTO Glaskracht Nederland sloot mede om deze reden een Hoofdlijnenakkoord af. Zo streven we naar synchronisatie tussen milieu- en toelatingsbeleid.

Wereldwijd uitblinken

In de UO-rapportage 2014 lees ik tot mijn verbazing dat 88 procent van de tuinbouwbedrijven niet loost. Gezien de inspanning die momenteel nodig is op dit terrein, lijkt het mij onwaarschijnlijk. We telen de gezondste en veiligste producten ter wereld in de beschermende omgeving van een kas. Hierin passen geen lozingen op het oppervlaktewater. Met de zeer beperkte mrl’s op ons product blinken we wereldwijd uit, dankzij onze geïntegreerde plaagaanpak. Met onze emissies willen we dat toch ook bereiken?

Geen keus

De verplichte zuivering gaat iedere ondernemer raken en brengt kosten met zich mee. Echter hebben we geen keus. We willen een voldoende breed middelenpakket behouden en natuurlijk ook onze ‘license to produce’ in de maatschappij. Inventariseer daarom, als u dat nog niet heeft gedaan, nu uw waterstromen. Bedenk en bespreek met specialisten welke optimalisatie op uw bedrijf mogelijk is.

Goede meetgegevens

Voor het inzicht in waterstromen zijn goede meetgegevens van groot belang. Vanuit het activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan uw watermeters. Maar nog belangrijker is het voor uw eigen inzicht van belang om te weten op welke momenten waterstromen vrij komen die voor zuivering in aanmerking komen. Kosten van een waterzuivering zijn afhankelijk van de hoeveelheid water dat moet worden gezuiverd. Ik roep u dan ook op om nu te achterhalen om uw waterstromen en de hoeveelheid in beeld te brengen, zodat we deze reststromen kunnen optimaliseren.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jean Aerts

bestuurder LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin