Doorgaan naar artikel

Inventarisatie fytosanitaire risico’s nieuwe gewassen

De Belgische onderzoekscentra ILVO en PCG gaan de fytosanitaire risico’s van het importeren van plantmateriaal van nieuwe gewassen zoals bataat en yacon inventariseren. Op dit moment wordt deze fytosanitaire status zelden gecontroleerd.

Bij de inventarisatie door het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) en het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen) gaat het vooral om het risico van het ongemerkt inslepen van virussen en nematoden met de import van plantmateriaal. Op 1 juli is daarvoor het nationaal project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (‘PRONC-BE’) gestart. Verschillende Europese landen werken analoog en/of complementair aan het Belgische onderzoek. Als coördinator van het project zorgt het ILVO voor uitwisseling van informatie tussen de betrokken Europese landen.

Yacon (Smallanthus sonchifolius) is een knolgewas uit het Andes-gebergte en wordt ook wel appelwortel, Boliviaanse zonnewortel of grondappel genoemd. - Foto: Stan Verstegen

Yacon (Smallanthus sonchifolius) is een knolgewas uit het Andes-gebergte en wordt ook wel appelwortel, Boliviaanse zonnewortel of grondappel genoemd. – Foto: Stan Verstegen

Exotische knolgewassen

De inventarisatie zal zich focussen op nieuwe knolgewassen zoals bataat, yacon, ulluco, crosne, mashua en oca, maar ook de ‘vergeten groente’ aardpeer. Het plantmateriaal van dergelijke gewassen komt via diverse kanalen het land binnen, meestal zonder enige fytosanitaire controle. Bij de herkomst kan het gaan om Europese landen, maar ook landen waarbij de risico’s hoger worden ingeschat. Een aantal nieuwe knolgewassen komt uit het Zuid-Amerikaanse Andes-gebergte.

Quarantaine virussen

Dat er fytosanitaire risico’s kunnen zijn, illustreert de vondst van meerdere (quarantaine)virussen op ulluco (Ullucus tuberosus) onlangs in het Verenigd Koninkrijk. De planten werden voor de niet-commerciële markt in het Verenigd Koninkrijk geteeld.

Bedreiging gewassen

De laatste jaren gaat, zeker in België, veel aandacht uit naar de introductie van nieuwe groente. De toenemende introducties van nieuwe gewassen in Europa zijn een kans voor telers om te produceren voor nichemarkten maar kunnen mogelijk ook een bedreiging vormen. Ziek plantmateriaal kan de teelt en ontwikkeling van nieuwe gewassen juist belemmeren, maar het kan ook een bedreiging vormen voor traditionele gewassen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin