Interpolis: Schade sneeuw bij één op acht kassen

22-02-2021 | Laatste update op 08-11 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

De combinatie stuifsneeuw en wind heeft tot bijna € 40 miljoen aan schade geleid in de glastuinbouw.

Dat meldt Interpolis na de eerste inventarisatie door schade-experts. Circa 420 glastuinbouwklanten meldden schade bij de verzekeraar voor in totaal iets minder dan € 40 miljoen. Volgens de marktleider in agrarische verzekeringen heeft één op de acht glastuinbouwbedrijven daarmee schade opgelopen.

Door wind hoopte stuifsneeuw op bij hoogteverschillen van kasdekken. Het verwarmen van de kassen kon niet voorkomen dat die sneeuwdruk schade aanrichtte aan glas en kasconstructies. Zo is één van de kassen van komkommerbedrijf Drenthe Growers in Erica van 3,5 hectare mogelijk verloren gegaan (zie foto).

De 3,5 hectare kas van komkommerteler Koos de Vries is deels ingestort door de hevige sneeuwval. De teelt ligt er verloren bij - Foto: Ruud Ploeg

De 3,5 hectare kas van komkommerteler Koos de Vries is deels ingestort door de hevige sneeuwval. De teelt ligt er verloren bij – Foto: Ruud Ploeg

Vervolgschade onduidelijk

In de raming van de schade is ook een eerste raming van de vervolgschade opgenomen. Gewassen hebben soms veel geleden onder lage temperaturen door kapotte ruiten en de aanhoudende kou. Die vervolgschade kan de komende weken nog oplopen als duidelijk wordt hoe planten herstellen en hoe dat de productie beïnvloedt.

Interpolis maakt in het persbericht melding van het bedrag waarvoor het zelf herverzekerd is. Bij forse schades wordt zo het risico verminderd voor de verzekeraar. Van de ruim € 40 miljoen schade draagt Interpolis na herverzekering zelf een schadelast van circa € 25 miljoen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer