Doorgaan naar artikel

‘Internationale succesformule voor nieuwe kassen’

Als er ergens op de wereld een nieuwe kas wordt gebouwd, is het plan altijd goed voorbereid. De offertes zijn optimaal bestudeerd en de financiering geregeld. Als de kas dan klaar is, begint het echte werk.

Als er teeltkennis aanwezig is, kan er een goede start worden gemaakt. Is er geen teeltkennis, kan die worden ingehuurd door bijvoorbeeld Delphy in te schakelen. Delphy detacheert een teler of staat de lokale teler bij met een consultant.

Gebrek aan teeltkennis

Vaak wordt er beweerd dat nieuwe projecten mislukken door gebrek aan teeltkennis. Dit is echter zeker niet altijd het geval. Wat je in de praktijk ziet, is dat er totaal niet gelet wordt op cashflow. De aanname is dat als de productie eenmaal is gestart, er geen problemen meer zijn. Men wil produceren in de tijd dat producten het meest opbrengen. Als de teelt dan ten einde is, wordt de winst verdeeld onder de aandeelhouders. Daarna moet de nieuwe teelt worden opgezet. Leveranciers in het buitenland leveren niet zonder vooruitbetaling. Vertraging van het teeltplan is het gevolg.

Ook kan het zijn dat er geen stroom wordt geleverd volgens afspraak. De lampen kunnen niet aan. Zo kwam het een keer voor dat de stroom werd verkocht aan een bitcoinminer. Teelttechnisch moeten er dan noodgrepen worden gedaan om de boel draaiende te houden.

Glastuinbouw de wereld over

De glastuinbouw verspreidt zich in hoog tempo over de wereld. Vaak zijn landen met lage lonen en voordelige energie favoriet. Zeker nu naast arbeid en energie de overige kosten sterk stijgen, wordt het bedrijfseconomisch inzicht steeds belangrijker.

De vaak nieuwe spelers moeten zich realiseren dat niet alleen de teeltkennis bepalend is voor succes, maar ook het financieel beleid. De teeltadviseur moet dus ook economisch onderlegd zijn. Het maakt ons werk verantwoordelijker en uitdagender. Het vraagt wel om begrip van zelfverzekerde managers en aandeelhouders.

Share this

Afbeelding
Kees Kranenburg

is consultant Delphy. Bezoekt bedrijven in Kazachstan.

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin