‘Inspelen op verbod glyfosaat’

26-10-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Vullings
Jan Vullings hoofdredacteur
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De Europese lidstaten hebben gisteren weer géén besluit genomen over hernieuwde toelating van onkruidbestrijder glyfosaat.

De intentie is er, zoveel is duidelijk. Nu gaat het vooral nog over de termijn. In het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) circuleren termijnen van vijf, zeven of tien jaar.

De procedure rond glyfosaat is ontaard in een regelrechte soap. Een klucht waarin feiten, nepnieuws en meningen door elkaar lopen. Conclusies en adviezen van gerenommeerde instituten, gebaseerd op deugdelijk, wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek, worden in twijfel getrokken.

‘Waarschijnlijk’ kankerverwekkend

De ankers waar voedselveiligheid en milieubeleid in onze samenleving zijn aangehaakt, worden losgetrokken. Tegenstanders bespelen te gemakkelijk de publieke opinie met de verdachtmaking dat glyfosaat ‘waarschijnlijk’ kankerverwekkend is. Dat hiervoor het bewijs niet sterk is, telt niet.

Zeker, producent Monsanto heeft de schijn tegen. Het sentiment tegen de Amerikaanse chemiereus zou geen rol mogen spelen, maar doet het wel. Politici zijn gevoelig voor druk.

Einde glysofaattijdperk in zicht

Het einde van het tijdperk glyfosaat is in zicht, zoveel staat wel vast. En of de hernieuwde toelating nu vijf, zeven of tien jaar duurt, de sector moet nú inspelen op een verbod, want over vijf, zeven of tien jaar is het een voldongen feit. Het is een trieste constatering, maar of dit nu terecht of onterecht is, is niet meer aan de orde.Beheer