Inspectie SZW: meer toezicht tuinbouw na corona

09-07-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Westland krijgt meer aandacht van Inspectie SZW in het aangepaste Jaarplan 2020. - Foto: Peter Visser
Westland krijgt meer aandacht van Inspectie SZW in het aangepaste Jaarplan 2020. - Foto: Peter Visser

De Inspectie SZW heeft haar jaarplan aangepast waardoor meer inspectie wordt gepland in Westlandse en Noord-Limburgse tuinbouw.

Dat blijkt uit de Bijstelling Jaarplan 2020. De Inspectie gaat meldingen van of over arbeidsmigranten in beginsel ter plaatse controleren. De aanpassing volgt op de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten in de coronacrisis. Daardoor zijn ‘bekende problemen’ zichtbaar geworden en pregnanter, aldus de Inspectie SZW. Nu kiest zij dus voor een actieve aanpak rond drie sectoren en vier regio’s, waaronder glastuinbouw in het Westland en open teelten in Noord-Limburg.

Capaciteitsuitbreiding

De Inspectie SZW kent programma’s als Agrarisch en Groen. Door capaciteitsuitbreiding bij de inspectie zou de inzet voor Agrarisch en Groen vergroot worden. In het jaarplan 2020 uit november 2019 werd het woord glastuinbouw echter niet genoemd, wel zou in 2020 meer aandacht besteed worden aan paddenstoelenteelt en eerlijk werk in de fruitteelt via een zelfinspectieproject. Nu heeft de Inspectie SZW besloten duidelijke focussectoren en gebieden te benoemen (glastuinbouw in Westland en open teelten in Noord-Limburg).

Passende interventie

Bij die extra inzet werkt de inspectie meer samen met NVWA, politie, gemeentes en veiligheidsregio’s om een passende interventie te vinden. Meer dan voorheen worden werkomstandigheden nu in relatie gezien met vervoer van en naar werk en huisvesting.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer