Inspectie SZW: meer inzet op sectoren als tuinbouw

29-11-2019 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Met een streven naar een dubbele inspectiedekking bevestigt de Inspectie SZW de focus op sectoren als tuinbouw.

Dat blijkt uit het Jaarplan 2020. Na de politieke aandacht over mogelijke arbeidsuitbuiting en mediaberichten eerder dit jaar, wordt de capaciteit uitgebreid tot 2023. De focus komt op bouw en infrastructuur, transport en logistiek, uitzendbureaus en agrarisch en groen. Zo wil de Inspectie SZW malafide uitzendbureaus ook na een faillissement blijven achtervolgen.

De verdubbelde inzet komt niet alleen op deze sectoren te rusten. De Inspectie SZW laat in het jaarplan weten zich ook op twee nieuwe sectoren te willen richten in 2020. Welke dat zijn, blijft onbekend.

Veilig werken in paddestoelenteelt

Opvallend is dat de inspectie nergens het woord glastuinbouw gebruikt. In voorgaande jaren kwam glastuinbouw als gericht aandachtsgebied voor eerlijk en veilig werken aan bod. In het jaarplan 2020 benoemt de inspectie wel de paddenstoelenteelt, waar veilig werken in beeld komt. De fruitteelt wordt met name genoemd in een zelfinspectieproject voor eerlijk werken. Telers kunnen zich zo laten informeren over regels voor bijvoorbeeld stukloon.

In het jaarplan 2020 beschrijft de inspectie verder projecten voor meer internationale samenwerking en data. Dat moet gerichter toezicht mogelijk maken.

Toezichtstaken erbij

De Inspectie SZW krijgt er taken bij in 2020. Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag in de Wet arbeidsmarkt in balans. De inspectie voorziet dat het aantal verzoeken stijgt om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar cao-naleving. Ook moet de inspectie gaan toezien op het minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro. Daarnaast wordt medio 2020 naar verwachting de meldplicht ingevoerd uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). Ook hier ziet de Inspectie SZW toe op de meldplicht.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer