Inspectie SZW benoemt doelen in tuinbouw

15-12-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De Inspectie SZW richt zich in 2018 op de deelsectoren glastuinbouw, zacht en houtig kleinfruit en preiteelt.

Voor deze sectoren moet het nalevingspercentage voor de arbeidswetten Wav, Waadi en ATW minstens 70% zijn. De fysieke overbelasting daalt in deze sectoren met 15% en het aantal ongevallen met 20%, ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het Jaarplan 2018 voor de dienst. Voor 2017 benoemde de dienst vrijwel dezelfde doelen.

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Extra budget

In het regeerakkoord is nu extra budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de handhaving. In 2018 start de Inspectie SZW met die extra inzet om in 2022 gereed te zijn. Circa driekwart van de totale capaciteitsuitbreiding wordt ingezet op het thema eerlijk werk, het bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. In hoeverre dat in 2018 al tot extra inspecties leidt, wordt niet duidelijk uit het plan. Het lijkt uit te gaan van een daling van het aantal inspecties voor dit thema. In 2017 daalde de inzet op tuinbouw.

Communicatie

In de paragraaf over landbouw komt ook LTO aan het woord. Voorzitter Marc Calon onderstreept het belang van goed werkgeverschap. Er is tussen beide partijen gesproken over de communicatie over de misstanden in de land- en tuinbouw. De Inspectie SZW stelt dat in de sector eerlijk, veilig en gezond werken onder druk staat. Dat is vooral het gevolg van teeltgebonden arbeidspieken en de continue aandacht voor (loonkosten)reductie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer