Inspectie onderzoekt rol Polen op teeltbedrijven

22-11-2018 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De Inspectie SZW gaat onderzoek doen naar motieven van Oost-Europese werknemers in tuinbouwbedrijven om al dan niet mee te werken aan inspectieonderzoek.

Dat meldt de Inspectie SZW in haar Jaarplan 2019. Die dienst wil weten hoe groot de bereidheid is om misstanden te melden.

Uit het jaarplan blijkt dat nog altijd veel overtredingen worden geconstateerd op teeltbedrijven. Vorig jaar werden op basis van meldingen en risicoanalyses bij een inspectie bij tientallen (vooral) glasbedrijven dat twee derde de boel niet op orde had. De Inspectie constateerde 102 overtredingen die meestal over arbeidstijden of onderbetaling gingen. Die cijfers stonden niet in het jaarverslag over 2017.

Voortzetting in 2019

In 2019 verwacht de Inspectie SZW dat opnieuw risicogericht in de glastuinbouw en in specifieke deelsectoren vooral zacht- en houtig fruit, grootfruit en in open teelten geïnspecteerd wordt op arbeidsmarktfraude. In communicatieve zin wordt aandacht besteed aan veel voorkomende of ernstige ongevallen. De aandacht van de Inspectie SZW lag in 2017 vooral op loonwerk en pluimveehouderij.

De Inspectie zet de samenwerking met partners in de glastuinbouw voort (Stigas, LTO Glaskracht Nederland).

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer