Doorgaan naar artikel

Inspectie bezorgd over toekomst agrarisch onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is bezorgd over de toekomst van de agrarische onderwijscentra (aoc).

Vanwege de daling van het aantal leerlingen is er sprake van een ‘bijzonder urgente’ opgave voor de agrarische opleidingscentra.

Dat blijkt uit een rapport over de financiële positie en de ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra, dat de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het groen onderwijs is door dit kabinet ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs. In het verleden ressorteerde het groene onderwijs onder het landbouwministerie of het ministerie van Economische Zaken.
Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Afbeelding: rapport financiële positie en de ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra

Minder leerlingen

Het groen onderwijs lijdt meer onder de dalende leerlingaantallen dan andere instellingen voor voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat komt doordat de agrarische opleidingscentra vooral in niet-stedelijke gebieden liggen. Dalende leerlingaantallen vereisen doelmatiger en creatief inspelen op de toekomst. Volgens de inspectie houden schoolbesturen van aoc’s te weinig rekening met de krimp en de daarmee gepaard gaande vermindering van de inkomsten. “Ondanks de al ingezette daling van zowel het groene mbo als het vo begroten maar weinig aoc’s de komende jaren een daling van het aantal leerlingen en studenten”, constateert de inspectie.

Verantwoording investeringen

De inspectie vraagt zich af hoe investeringen in huisvesting van aoc’s van in totaal € 125 miljoen te verenigen zijn met de te verwachten ontwikkelingen.
“De omvang van deze investeringen en de ingezette krimp en dus afnemende bekostiging zullen naar verwachting een zware wissel trekken op de financiële positie van de aoc‘s.”

Over de aoc’s als geheel is de financiële positie wel aanvaardbaar. Maar er zijn aoc-besturen die de zaken financieel niet helemaal op orde hebben, zoals Edudelta, een instelling met 4 locaties in Zuid-Holland en Zeeland.

Zorgen kwaliteit onderwijs

Behalve financieel, zijn er ook zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Op dit moment doen aoc’s niet onder voor andere instellingen, maar de borging van de kwaliteit blijft op veel aoc’s achter, aldus de inspectie. De inspectie ziet meer kansen voor aoc’s als ze samenwerking zoeken met andere onderwijsinstellingen binnen de regio. Dat levert meer op dan samenwerking met andere aoc‘s, denkt de inspectie.

Het kabinet heeft met de onderwijsinstellingen afgesproken dat in 2018 in elk geval extra € 11 miljoen naar de aoc’s gaat. Vanaf volgend jaar gaat er ongeveer € 10 miljoen per jaar extra naar het groen onderwijs, om de bezuinigingen van het vorige kabinet te verzachten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin