Doorgaan naar artikel

Inschrijving 1.000 hectare pachtgrond 2020 in Brabant geopend

Foto: Martijn ter Horst

Foto: Martijn ter Horst

De openbare inschrijving voor 1.000 hectare pachtgrond in de provincie Noord-Brabant voor 2020 is geopend.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 20 september om 12.00 uur. Dat meldt het Groen Ontwikkelfonds Brabant.De te verpachten percelen staan sinds maandag op de website www.pachtbank.nl. Daar is informatie over de percelen, pachtvoorwaarden en inschrijfvoorwaarden te vinden. De verwachting is dat de lijst met gegunde percelen uiterlijk 15 november dit jaar wordt gepubliceerd.

Duurzaam gebruik van de grond

De inschrijvingen van pachters worden niet alleen beoordeeld op de hoogst geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. De kans op gunning is groter als aantoonbaar gezorgd wordt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant.

Beheer
WP Admin