Doorgaan naar artikel

Innovatie teelt nu teveel via fiscus gestimuleerd

Innovatie teelt nu teveel via fiscus gestimuleerd

Innovatie teelt nu teveel via fiscus gestimuleerd

Circa driekwart van de overheidsondersteuning van innovatie in de agrarische sector in Nederland gaat via belastingvoordelen.

Dat moet dalen om ook via meer directe steun onderzoeksprojecten bij kennisinstellingen via de topsector te financieren. Dat is één van de conclusies van de internationale organisatie OESO ‘Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands’. De OESO maakte voor het onderzoek vooral gebruik van LEI-gegevens van Wageningen UR.

De OESO adviseert verder om procedures voor het aanvragen van innovatiesteun te versimpelen. Met het Ondernemingsplein heeft uitvoerder RVO daarin al wel stappen gezet. Ook zou de Nederlandse overheid meer moeten doen om steun te bieden voor innovatie op plaatsen waar de banken nu onvoldoende brood in zien.

Rabobank

Ook financieringsgegevens van Rabobank Nederland zijn door OESO geanalyseerd. Het aandeel dat de glastuinbouw heeft in de totale kredieten aan de agrarische sector daalde in de periode van 2009 tot en met 2015. Met 7,5 miljard euro in 2009 was dat 25 procent van het totale agrarische krediet. In 2014 was dat nog nauwelijks 6 miljard euro en was het aandeel gedaald naar 20 procent.

Beheer
WP Admin