Inleveractie middelen Brabant verlengd om succes

02-03-2020 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Zuid-Oost Brabant wordt 2 weken verlengd.

Het aanmelden van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen wordt gedurende deze actie niet doorgegeven aan handhavers. Eigenaren die deze middelen tijdens deze actie aanmelden krijgen geen boete.

Centrum voor Landbouw en Milieu coördineert

Tot 16 maart kunnen landbouwbedrijven in Zuid-Oost Brabant zich aanmelden om gewasbeschermingsmiddelen af te voeren, waarvan de toelating is vervallen. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) coördineert de actie en verklaart de verlenging door de constante stroom meldingen die binnen komen. “Er zijn nu 380 aanmeldingen en afgelopen week telden we op 1 dag nog 17 aanmeldingen. Het zou jammer zijn als mensen te laat merken dat het niet meer kan”, zegt contactpersoon Carin Rougoor.

Andere gebieden in Brabant

De actie loopt in Zuid-Oost Brabant, maar verwacht wordt dat later dit jaar andere Brabantse gebieden aanhaken. Deze lopende actie geldt voor waterschap Aa en Maas en Dommel. Deelnemende bedrijven komen uit land- en tuinbouw, of zijn gestopt en willen van de middelen af.

Schoon water

Bij de meeste deelnemende gemeenten kunnen de bedrijven de aangemelde spullen inleveren bij de plaatselijke milieustraat. In enkele gevallen komt een gecertificeerd bedrijf de aangemelde spullen ophalen. De actie wordt door CLM uitgevoerd in opdracht van de partners achter het programma Schoon Water. Deze partners zijn: provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en Cumela.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer