Doorgaan naar artikel

Inkomenscijfers open tuinbouw later

De inkomenscijfers voor telers van fruit en vollegrondsgroente worden pas in maart bekend. Wageningen Economic Research slaagde er niet in de cijfers op tijd bijeen te krijgen.

De jaarlijkse ramingen van de agrarische inkomens in december waren op 20 december niet compleet. De cijfers van de open teelten in de tuinbouw konden niet op tijd verzameld worden. De presentatie van de cijfers in deze sectoren staat nu gepland voor maart.

Dat heeft als voordeel dat de ramingen wellicht iets zekerder zijn. Om in december met een raming voor het aflopende jaar te komen, moeten er in november al de nodige aannames gedaan worden, Dat is zeker voor vollegrondsgroenteteelten die dan middenin het seizoen zitten, een lastig karwei.

Verdienvermogen tuinbouw en landbouw

Het ontbreken van deze cijfers maakte het dit jaar niet mogelijk om al een berekening te maken van het verdienvermoegn van de tuinbouw versus dat van de landbouw. De boeren in de akkerbouw en veeteelt verdienden in 2021 niet best, terwijl het in de glastuinbouw juist erg goed ging.

De totale inkomens in de boerensectoren telden op tot € 853,5 miljoen, terwijl de glastuinbouw alleen al tot € 687,1 miljoen kwam. Met een voorzichtige schatting van de inkomens van de nu nog niet meegenomen tuinbouwsectoren komt het totale verdienvermogen van de tuinbouw uit op net iets meer of net iets minder dan € 1 miljard.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin