Doorgaan naar artikel

Inkomens groente- en fruittelers dalen

Foto: Wick Natzijl

Foto: Wick Natzijl

Het ondernemersinkomen daalde in 2018 voor groente en fruit. Bij fruit valt een forse aanpassing van de inkomens op.

Dat blijkt uit de inkomenscijfers die Wageningen Economic Research presenteerde.

Lees verder onder de grafiek.

1 op 5 bedrijven verdient vrijwel niets

Het inkomen van een ondernemer (op basis van onbetaalde arbeidsjaareenheid) met glasgroente lag op € 219.000. Het is het een-na-laagste ondernemersinkomen van de laatste 5 jaar, maar nog altijd een veelvoud van de verdiensten in andere landbouwsectoren.

Bij niet alle bedrijven gaat het goed. Zo verdiende 1 op de 5 bedrijven in de glastuinbouw in 2018 vrijwel niets of leed verlies. Dat is vergelijkbaar met 2014, het laatste echt slechte jaar in de glastuinbouw. Overigens is het definitieve gemiddelde inkomen voor glasgroente over 2017 achteraf verlaagd van € 326.000 naar € 296.000.

Vollegrond laagste inkomen

Het ondernemersinkomen voor vollegrondsgroentetelers van € 43.000 is het laagste in in ieder geval de laatste 5 jaar. Ook is dat gemiddelde inkomen € 15.000 lager dan het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Ook valt op dat sinds de voorlopige raming van de inkomens in november het ondernemersinkomen met meer dan € 10.000 is verlaagd, want toen was nog gerekend op een hoger inkomen.

Bij vollegrond speelde een rol dat bij verschillende teelten de prijzen dit najaar door krapte niet zo hard stegen als voorzien. “De lagere opbrengsten door de droogte worden onvoldoende goed gemaakt door hogere prijzen”, stelt Wageningen Economic Research in het persbericht.

Discussie zal blijven bestaan of dit een juiste weergave is, omdat bedrijfseconomisch de extra kosten voor beregenen marginaal terugkomen in de inkomenscijfers. De verschillen in de vollegrondsgroente zijn groot, dat was al zo in 2017 en 2016 en zal dit jaar alleen maar groter zijn.

Vorstjaar tikt door in fruitinkomen

Bij fruit valt op dat de onderzoekers de ondernemersinkomens schatten op € 52.000. Dat is – op 2017 na – het hoogste inkomen in de laatste 5 jaar. De huidige afzet sinds oktober laat een heel ander beeld zien, maar de onderzoekers rekenen op een fikse buffer van begin 2018 toen de prijzen hoog waren door krapte. Ook het definitieve inkomen voor fruittelers over 2017 is fors omhoog bijgesteld naar € 82.000. Eind 2017 gingen de onderzoekers nog uit van een geraamd inkomen van € 43.000.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin