Doorgaan naar artikel

Inkomen van telers vollegrondsgroente een derde omlaag

Het inkomen op het gemiddelde Nederlandse vollegrondsgroentebedrijf is met een derde afgenomen naar € 51.000.

​Dat blijkt uit de ramingen van Wageningen Econonomic Research. De groentetelers in de open grond blijven daarmee ver achter op het gemiddelde in de gehele land- en tuinbouw. Dat gemiddelde van de hele sector komt uit op een mooie ronde € 100.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Nog verder blijft het achter op de € 133.000 die in de akkerbouw per ondernemer wordt verdiend.

Kosten stijgen voor vollegrondsgroentetelers

De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2022 geraamd op ongeveer € 426.000 , een stijging van 7% ten opzichte van 2021. De grootste kostenpost is betaalde arbeid, goed voor 25%. Ook alle kosten die direct zijn toe te rekenen aan de teelt, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en vrachtkosten, zijn over de volle breedte gestegen.

Ook de kosten voor grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines en natuurlijk de energiekosten gingen omhoog. Die laatste post verdubbelde zelfs, maar blijft in de vollegrondsgroenteelt relatief klein: 7% van de totale kosten

Iets hogere productopbrengst

Tegenover die flinke kostenstijging stond maar een kleine stijging van de opbrengsten van gemiddeld 3%. Onder de vollegrondsgroenten vielen met name de opbrengsten uit asperges en witlof tegen.

Behalve uit vollegrondsgroenten hebben de telers in 2022 circa € 45.000 opbrengsten uit akkerbouwproducten, € 14.000 uit overige activiteiten zoals werk voor derden, verhuur van grond en gebouwen en incidentele opbrengsten.

Lager bedrag aan coronasteun

In 2021 bestonden die incidentele opbrengsten gemiddeld uit circa € 34.000 uit de coronasteunmaatregel Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze maatregel was in 2022 alleen in het eerste kwartaal nog opengesteld, met gemiddeld € 5.500 per bedrijf. Deze afname in ontvangen coronasteun is een belangrijke reden voor de opbrengstdaling en inkomensachteruitgang in 2022.

Lees ook over de inkomens in de glasgroenteteelt en de hardfruitteelt

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin