Doorgaan naar artikel

Inkomen glasgroentetelers naar recordhoogte

De torenhoge energieprijzen pakken gemiddeld voor glasgroentetelers gunstig uit. Het inkomen stijgt in 2022 naar een recordhoogte van € 416.000.

Dat berekent Wageningen Economic Research, maar met de nodige slagen om de arm. Meer dan ooit zijn de inkomenscijfers over 2022 voor de glasgroenteteelt een gemiddelde met enorme verschillen omhoog en omlaag. Juist de vraag of een bedrijf wel of geen wkk heeft, waarmee een teler veel kon verdienen door de hoge stroomprijzen, maakt het verschil.

250 telers verdienen onder het minimum

Op de 20% slechtst scorende glasgroentebedrijven (250 telers) blijft dit jaar het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje) naar verwachting onder de € 18.000. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij de 20% best presterende bedrijven echter op tot boven de € 772.000 per oaje.

In de raming gaat Wageningen Economic Research ervan uit dat er in absolute bedragen een toename van betalingen van 50% is van de ingekochte energieproducten. De prijs stijgt harder, maar een sterke volumedaling van de inkoop houdt de totale extra kosten op de bedrijven binnen de perken.

Gunstig weer matigt gasverbruik

Naast de vele manieren die telers vinden om hun energieverbruik te matigen, hadden telers het geluk dat het een relatief warm en licht jaar was, wat het energiegebruik dempte. Het aantal graaddagen (het aantal dagen dat het waarschijnlijk nodig is om te verwarmen) lag 14% lager dan in 2021. Het lichtniveau lag tot en met oktober 27% hoger in 2022 ten opzichte van 2021.

Bedrijven hadden te maken met extra kosten op bijna alle kostenposten, van arbeid tot plantmateriaal, tansport en verpakkingen. Die werden meer dan gecompenseerd niet alleen door de zeer winstgevende verkoop van met de wkk opgewekte stroom, maar ook met de goede productprijzen.

Opbrengsten komkommer 30% hoger

De opbrengst van de drie grote glasgroenten stegen in 2022. Vooral de komkommeropbrengsten waren prima: 30% hoger dan in 2021. De uitstekende prijzen per komkommer waren niet helemaal verklaarbaar. Want ook de productie, ondanks de gemiddeld latere seizoensstart, bleef door de warme en lichte weersomstandigheden over het gehele jaar op peil.

Ook de paprikatelers haalden een 10% hogere productopbrengst. Bij de tomatentelers liep de opbrengst per vierkante meter ietsje terug. De prijzen waren gemiddeld goed, maar het volume bleef achter doordat er ook vorige winter al minder werd geproduceerd in belichte winterteelt.

Lees ook over de inkomens van hardfruittelers en vollegrondsgroentetelers

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin