Industrie wil meer en betere leerlingen AOC’s

20-05-2015 | Laatste update op 16-05 | |
Industrie wil meer en betere leerlingen AOC’s

De levensmiddelenindustrie heeft tot 2022 jaarlijks 1.100 mbo’ers nodig om te kunnen voorzien in de vraag naar arbeidskrachten.

Het groene middelbaar beroepsonderwijs (AOC) levert die arbeidskrachten bij lange na niet, zegt Anton Ooijen, projectleider van de Taskforce Human Capital Agenda.

Om het tekort aan nieuwe arbeidskrachten weg te werken, maakt de levensmiddelenindustrie in overleg met het onderwijs een plan om de knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven op te lossen. In acht regio’s moet het mbo jaarlijks 60 tot 100 arbeidskrachten gaan afleveren voor de levensmiddelenindustrie. Daartoe moeten er in het mbo samenwerkingsverbanden ontstaan tussen AOC’s en ROC’s, zodat leerlingen zowel zaken als voedselveiligheid als procestechnologie ‘in hun DNA hebben’.

Ook in de primaire sector bestaan er zorgen over de ontwikkelingen in het groene middelbaar beroepsonderwijs. Dirk Bruins van LTO ziet dat de AOC’s groeien, maar stelt ook vast dat de uitstroom naar de primaire sector afneemt. Maar wat hem net zoveel zorgen baart is dat het kennisniveau van de docenten te wensen overlaat. Ze hebben te  weinig vakkennis, zegt Bruins, die in ‘constructief overleg’ met het onderwijs op zoek is naar oplossingen om te komen tot een betere uitstroom van de AOC’s.

Westenbrink
Bert Westenbrink freelance journalist
Meer over


Beheer