Doorgaan naar artikel

Inagro lanceert app voor residu-arm telen

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

Een webapplicatie die uitrekent hoe lang het duurt voordat een chemisch middel is afgebroken tot minder dan 0,01 ppm. Dat is wat onderzoeks- en adviescentrum Inagro heeft ontwikkeld voor drie gewassen waaronder prei.

Inagro heeft de app ontwikkeld om prei-, komkommer- en glasslatelers te ondersteunen om te voldoen aan de residunormen en aanvullende eisen die supermarkten stellen. In België krijgen die producten het Flandria+-label. Alle toegelaten middelen zijn in de app opgenomen, gekoppeld aan de adviesdosering.

Keuze middel

Als iemand op dag X een bespuiting in prei wil uitvoeren tegen bijvoorbeeld papiervlekkenziekte, dan kan hij dat op de app invoeren. Die geeft vervolgens de middelen aan die daarvoor zijn toegelaten en berekent aan de hand van kengetallen hoelang het vanaf dag X duurt tot het residu van de betreffende middelen onder 0,01 ppm zit.

Tijd tot oogst

Ook invoeren van het spuiten van een bepaald middel op een dag in een bepaalde concentratie behoort tot de mogelijkheden. Het model berekent dan vanaf wanneer er kan worden geoogst en geeft de ingebouwde veiligheidsmarge weer. De onderzoekers benadrukken dat het een hulpmiddel is en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen bij gebruik van deze app.

Gegevens van drie jaar onderzoek

De app houdt daarbij rekening met klimaatsinvloeden in de verschillende seizoenen. De cijfers voor de afbraak in de zomer zijn immers anders die voor in de herfst. De meeste producten breken in de herfst langzamer af dan in de zomer, maar dat geldt niet voor alle producten.

Er is rekening gehouden met groeiomstandigheden, maar ook met groeiverdunning en de grootte van de plant bij toepassen. Per middel zijn marges van een tot enkele dagen ingebouwd voor een snellere of minder snelle afbraak.
De gegevens zijn afkomstig uit driejarig onderzoek, uitgevoerd in 2013 tot en met 2015. Aan de hand van veldproeven en monsternames zijn afbraakcurves opgesteld die als input gelden voor het model.

Boscalid en Tracer

Voor een moeilijk afbreekbaar middel als boscalid geldt in de zomer een periode van toepassing tot aan de norm van 129,8 dagen en in herfst 88,2. Bij dit middel zijn ruime marges ingebouwd van 61,2 dagen in de zomer en 17,4 dagen in de herfst. Voor het snel afbreekbare Tracer geldt in de zomer 6,6 dagen en in de herfst 3,8 dagen, met een marge van respectievelijk 1,2 en 0,2 dagen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin