Doorgaan naar artikel

‘In venkelteelt is het continu improviseren’

Bij Joop Litjens in Leunen gaan sinds week 10 wekelijks zo’n 190.000 venkelplanten de grond in. Tenminste, dat is het streven.

“Tot week 22 lukte dat goed”, zegt Litjens, die in de venkelteelt samenwerkt met Tielen Groenten in America. “Ondanks de nattigheid konden we toch iedere week planten. Maar dat vergde wel de nodige flexibiliteit: we moesten regelmatig uitwijken naar andere en hoger gelegen percelen. Het was passen en meten, maar we kregen het toch steeds weer rondgebreid.”

Regenval heeft veel impact

Anders was dat in week 22 en 23. Door de vele regenval eind mei kon er toen niet worden geplant. “Deze achterstand hebben we inmiddels wel weer ingelopen; we liggen nu goed op schema. Maar die enorme regenval heeft veel impact gehad. Op lagere delen van percelen heeft het gewas in het water gestaan, waardoor planten het loodje hebben gelegd of een groeiachterstand is ontstaan. Op ieder perceel zijn toch wel wat hoeken die schade hebben opgelopen.”

Om deze planten door de moeilijke periode heen te helpen, voerde Litjens onlangs een extra schimmelbestrijding uit met Amistar. Ook werd een extra bemesting uitgevoerd met Novurea S; een meststof die 38% stikstof bevat. “We hebben het gewas wat verwend, om de groei te stimuleren. Maar de groeiverschillen gaan we er desondanks niet mee oplossen. De ongelijkheid in groei zal blijven en dit zal ongetwijfeld ook effect hebben op de oogst. Maar desondanks mogen we – zeker in vergelijking tot andere teelten – niet klagen. We hebben de afgelopen tijd redelijk goed ons ding kunnen doen, zij het met de nodige aanpassingen.”

Oogst is niet super

Sinds week 22 wordt er ook venkel geoogst bij Litjens. In het begin waren de knollen wat aan de kleine kant, inmiddels is de maatvoering beter. “De omstandigheden tijdens de grondbewerking en in de periode rondom het planten zijn sterk bepalend: voor de grootte van de knollen, de uniformiteit in groei en ook de opbrengst. Waren die omstandigheden niet optimaal, dan zie je dat meteen terug. In zijn algemeenheid is de oogst redelijk, maar niet super. Gelukkig gaat de afzet – die loopt via telerscoöperatie Fossa Eugenia en waarvoor veelal prijsafspraken zijn gemaakt – wel vlot.”

De ongelijkheid in groei zal blijven en dit zal ongetwijfeld ook effect hebben op de oogst

Ziektes en onkruid zijn op dit moment geen grote issues voor Litjens. “We hebben deze zaken goed onder controle, mede omdat de bodemherbiciden – dankzij het vele water – goed hun werk kunnen doen. Samenvattend loopt het dus allemaal wel, maar het is geen topseizoen. Door de neerslag moet je continu improviseren”, zegt Litjens op 10 juni. Ook met eindelijk zomerse weersvoorspellingen zullen de effecten van de vele regen nog wel na-ijlen.

Auteur: Ank van Lier

Bekijk meer

Share this

Joop Litjens
Joop Litjens

Venkelteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin