Doorgaan naar artikel

‘In de bast van de fruitboom kruipen’

Bloeiende appelbomen. - Foto: Herbert Wiggerman

Bloeiende appelbomen. - Foto: Herbert Wiggerman

In de fase van bloei en zetting moeten we als het ware nog meer dan anders in de huid, of beter in de bast van de fruitboom kruipen.

Bij een meerjarig gewas hebben de keuzes van vorig jaar invloed op dit jaar. Hierdoor speelt naast de klimatologische omstandigheden ook de perceelhistorie een belangrijke rol.

Dit jaar valt de matige hoeveelheid bloemknop op bij Elstar op het merendeel van de percelen. Men durfde zelfs al een oogstreductie van rond de 40% te voorspellen. Feit is dat de grote oogst van vorig jaar niet meewerkt.

Zeer goede zetting bij Elstar

De zetting bij Elstar was heel goed, té goed met soms wel vijf vruchten per cluster. Deze vruchten hebben allemaal pitten die gibberelline aanmaken. Het heeft prioriteit om voor de fase dat er door de pitten gibberelline wordt aangemaakt, beneden de drempelwaarde van de bloemknopaanleg te blijven. Dit kan worden bereikt door een chemische dunning uit te voeren met de meststof ammoniumthiosulfaat (ATS) in de bloei. De ontwikkeling in de bloei ging echter zo snel dat meeste bloemen al gezet waren op het moment van toepassen. De toepassing van ATS blijft dit jaar vaak zelfs achterwege en er wordt meer zettend gespoten. Dit is verre van gebruikelijk bij Elstar.

Perceelsgerichte aanpak noodzakelijk

Het feit dat fruittelers en adviseurs nog steeds voor verrassingen komen te staan maakt het ook nog steeds uitdagend. Met modellen die de klimatologische invloed op de eicelvitaliteit en pollenbuisgroei tijdens de bloei meenemen, kan een goede indicatie van de zetting worden gegeven. Echter, omdat we te maken hebben met een meerjarig gewas blijft een perceelsgerichte aanpak noodzakelijk.

Beheer
WP Admin