Doorgaan naar artikel

In Brabant staat 79% van Nederlands aardbeienareaal

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

In 2018 is de aardbeienteelt in Noord-Brabant met 86 hectare afgenomen, maar er staat nog altijd 79% van het Nederlandse areaal. Dat blijkt uit landelijke cijfers die bewerkt zijn door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) in zijn jaaroverzicht.

Het aardbeienareaal besloeg in 2018 2.110 hectare (cultuurgrond). In 2000 was dat overigens nog 1.170 hectare.

LIB werkt via projecten aan innovaties van de Brabantse land- en tuinbouw. Doordat de aardbeienteelt zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt van de Brabantse open teelt, zijn ook LIB-projecten gestart in aardbeien, blijkt uit het jaaroverzicht. Zo is een van de projecten door teeltbedrijf HéGé Groenten en Fruit gericht op het uitfaseren van 4 kritische bestrijdingsmiddelen. Dat project is 2 jaar geleden gestart met Bakker Barendrecht, Albert Heijn, Natuur en Milieu en andere telers en gaat door dit jaar.

Succesvol programma

Ook de teelt in voedingsbossen is zo’n vernieuwingsrichting van de Brabantse LIB. Zo’n 30 ondernemers onderzoeken hoe op economische wijze bomen geïntegreerd kunnen worden in de moderne land- en tuinbouw.

LIB kent een stevige samenwerking tussen provincie en ZLTO. Uit de evaluatie van LIB-projecten in land- en tuinbouw blijkt dat het programma succesvol is in het herkennen van kleine duurzaamheidswinsten die opgeteld tot grote verbeteringen leiden.

Beheer
WP Admin