Doorgaan naar artikel

Importeisen beste garantie tegen paprikasnuitkever

Image

De EU kan zich het beste wapenen tegen de introductie van de paprikasnuitkever (Anthonomus eugenii, pepper weevil) door te eisen dat import van Capsicum spp. (paprika, peper) alleen afkomstig is uit gebieden of locaties die vrij zijn van de plaag. Dat blijkt uit de zo juist gepubliceerde ‘Pest Risk Analysis’ van NVWA.

De risicoanalyse volgt op de uitbraak en succesvolle uitroeiïng van deze plaag op zes Westlandse paprikabedrijven in 2012. Dit was de eerste (geregistreerde) keer dat de bijzonder schadelijke pepper weevil op Europese productiebedrijven werd aangetroffen. Hoewel de bron van de infectie nooit is vastgesteld, is volgens NVWA de weg via geïmporteerde vruchten de meest waarschijnlijke. Een van de getroffen bedrijven importeerde en verpakte zelf paprika’s uit Spanje en Portugal, maar op die productielocaties werd de paprikasnuitkever niet aangetroffen.

Vooral import van Capsicumvruchten (paprika en peper) uit besmette teeltregio’s vormen een risico. De plaag wordt in Noord-Amerika vaak aangetroffen in geïmporteerde vruchten, maar recent ook nog in Nederland en Zwitserland, schrijft NVWA. Het aantal besmette partijen dat de EU binnenkomt is wellicht veel hoger dan de gerapporteerde gevallen omdat voor Capsicum-vruchten, anders dan voor Solanum, geen inspectieregulering geldt. De kans dat Anthonomus via Solanum-vruchten de EU binnenkomt is echter veel kleiner omdat ze voor de plaag minder aantrekkelijk zijn. Toch werd hij in 1999 bij een importinspectie in Nederland aangetroffen in aubergines uit de Dominicaanse Republiek. Solanum-plantmateriaal vormt een groter risico, maar die weg is afgeschermd door EU-regelgeving.

Anthonomus eugenii komt veelvuldig voor in teeltgebieden in Mexico, Midden-Amerika, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Puerto Rico en het Zuiden van de Verenigde Staten. In Canada werd hij in paprikakassen gevonden in Brits Columbia (1992) en Ontario (2009-2010). Hoe het er nu mee staat is onduidelijk.

‘Kleine kans’ op herhaling tenzij ..

Ondanks de uitbraak van vorig jaar schat NVWA de kans dat het snel weer zal gebeuren niet groot in. Het was het eerste gerapporteerde geval in de EU terwijl al jaren Capsicum-vruchten (voornamelijk pepers) komen uit landen waar de plaag zeker al sinds 1988 aanwezig is. Welliswaar was die import tussen 2006 en 2012 drie keer zo hoog als tussen 1992-2005, maar gelijk aan de periode 1988-1991. NVWA schat de kans op een besmetting in de Nederlandse kassen daarom lager in dan eens in de 10 jaar, maar met een grote onzekerheidsfactor.

De onderzoekers maken dus een voorbehoud. Bij sterke toename van risicovolle import of verandering in handling van het product kan de kans op besmetting sterk toenemen.  Het risico wordt vele malen groter als geïmporteerd product uit besmette regio’s in de buurt komt van de productielocaties in Nederland, bijvoorbeeld door sorteren of verpakken op die locaties. Eén bedrijf die dat doet kan het risico al enorm verhogen. Of wat te denken van een teeltmedewerker die in zijn lunchtrommel een aangetast pepertje heeft meegenomen…..

Delen

Image
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin