Doorgaan naar artikel

‘Ik teken voor nog zo’n broccoliseizoen’

Martijn Kikstra in Wieringerwerf oogstte rond 8 november de laatste broccoli van het seizoen. Een regulier tijdstip om de laatste stuks te snijden, geeft hij aan. “Vooral de tweede helft van het seizoen verliep super.”

Hij kon in de laatste drie maanden een goede kwaliteit en veel kilo’s oogsten. “Dat had alles te maken met het mooie najaarsweer: door de prima temperaturen groeide het gewas goed en doordat het weinig regende was er nauwelijks uitval.”

Wel ontstonden in de laatste twee weken van het seizoen wat problemen met smet. “Het gewas bleef toen te lang vochtig. Smet was vooral een probleem op percelen waar we eerder in het seizoen te maken hadden met meeldauw. Door de inzet van middelen lijden de planten en zijn ze gevoeliger voor smet. Maar desondanks bleven de smetproblemen wel binnen de perken; we hebben niet hele stukken hoeven frezen en weinig kilo’s ingeleverd.”

Goede prijzen en opbrengsten

In totaliteit kijkt Kikstra – vooral vanwege het goede najaar – terug op een prima broccoliseizoen. “De kwaliteit was goed en we oogstten gemiddeld zo’n elf ton per hectare. Dat is heel netjes; tien ton is gemiddeld. Daarbij verliep de afzet vlot; de vraag was bijna het hele seizoen groter dan het aanbod”, zegt Kikstra, die zijn product afzet via The Greenery. “Dat kwam met name door het feit dat elders in Europa behoorlijk wat percelen verloren zijn gegaan, als gevolg van de droogte.”

Hierdoor was ook de opbrengstprijs bovengemiddeld. Deze lag voor Kikstra gemiddeld genomen ruim boven de kostprijs. “En dat was in dit geval ook nodig; we hebben namelijk fors meer kosten gemaakt. Alles is duurder geworden, we moesten veel beregenen, et cetera. Maar desondanks ben ik tevreden over het afgelopen broccoliseizoen; ik teken meteen voor nog zo’n seizoen.”

Weinig huurpercelen

De beschikbaarheid van grond voor volgend seizoen is momenteel een belangrijk issue. “Het valt niet mee om voldoende huurpercelen te vinden. Door het nieuwe GLB houden veel grondeigenaren hun percelen liever zelf in gebruik. Ook is er vanuit de akkerbouw meer vraag naar percelen voor tarwe.”

De ondernemer staat hierdoor voor de keuze: óf een hogere pachtprijs betalen óf het areaal broccoli – dat afgelopen jaar uitkwam tussen de 50 en 60 hectare – terugschroeven. “Wat we uiteindelijk beslissen, hangt ook af van wat afnemers ons financieel willen bieden voor komend seizoen. Die onderhandelingen zijn nu volop gaande. Wanneer zij heel scherp willen inkopen, is het voor ons wellicht niet rond te rekenen en moeten we terug in areaal. Komende maand hoop ik hierover een knoop te kunnen doorhakken.”

Minder middelen

Ook de verdere verschraling van het middelenpakket baart Kikstra zorgen. “Dat wordt steeds meer een ding. Afgelopen seizoen liepen we er onder meer tegenaan dat er steeds minder goede middelen zijn om smet en meeldauw onder de duim te houden. En er worden wel middelen geschrapt, maar er komt niets voor terug. Mede doordat broccoli een klein gewas is; fabrikanten zijn niet snel geneigd om hiervoor een toelating aan te vragen. Kortom: het wordt er niet eenvoudiger op, de risico’s worden steeds groter.”

Auteur: Ank van Lier

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Martijn Kikstra

broccoliteler in Wieringerwerf (Noord-Holland)

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin