‘Ik PAS’

08-12-2019 | |
Verschuren
Peter Verschuren broccoliteler
Foto: ANP
Foto: ANP

De stikstofcrisis legt al lang sluimerende problemen bloot. Mensen praten over en niet met elkaar.

Achterbannen voelen zich niet vertegenwoordigd door hun voormannen. Wetenschap op de achterkant van een sigarendoos is geen wetenschap. Inzoomen op deelproblemen is niet constructief als juist een integrale oplossing gewenst is.

Emissie 67% gedaald

De land- en tuinbouw is al vele decennia bezig om de emissie van stikstof aan te pakken. Met succes! Deze is namelijk al met 67% gedaald. Dat heeft de sector veel geld gekost, maar het resultaat is er totaal niet naar. De natuur blijkt er namelijk niet mee geholpen, integendeel, daar gaat het (volgens de rapporten althans) steeds slechter mee. Dat lijkt mij nou juist een duidelijke aanwijzing dat de uitstoot van stikstof door de land- en tuinbouw niet het probleem is, want dan had je toch een verbetering moeten zien.

Dogma’s regeren

Het gebruiken van het gezonde verstand lijkt in de politiek echter een zonde te zijn waar ze zich niet aan willen wagen. Dogma’s regeren. Stikstofuitstoot is als schuldige aangewezen en de land- en tuinbouw stoot de meeste stikstof uit. Dus moet de veestapel eraan geloven. Vasthouden aan een vooraf gewenste oplossing is lamleggen van de discussie.

Nieuwe eenheid

Met dank aan Tjeerd mogen we vaststellen dat er een nieuwe eenheid is ontdekt binnen de land- en tuinbouw. We zijn er tevens in geslaagd om voor het voetlicht te krijgen dat de manier waarop de problematiek benaderd wordt in vele opzichten niet deugt. De steun voor de boeren onder de bevolking is bijna unaniem. Desondanks zien we dat de politiek zich nog steeds van de boeren verwijdert, hiermee de kloof tussen politiek en achterland demonstrerend.

Het wordt echt tijd voor een middenpartij met nieuw realisme zonder religieuze verwarring

Partijen die normaal zorgen voor samenhang, stabiliteit en vooruitgang creëren chaos en polarisering. Wat is er toch aan de hand? We weten allemaal dat meer extremistische partijen het alleen nog erger maken, maar we staan er wel voor te juichen, omdat zij zeggen wat we willen horen. Het wordt echt tijd voor een middenpartij met nieuw realisme zonder religieuze verwarring.

Meer over


Beheer