Doorgaan naar artikel

‘Ik kies voor vlies’

Afbeelding

John van Opstal in Prinsenbeek zaaide in week 12 in een onverwarmd kasje zelf zijn eerste planting courgette op 5-centimeter perspotten. Het ras is Tosca.

Halverwege de zomer volgt nog een tweede planting. De eerste planting zal rond half april geplant gaan worden met 10.000 planten per hectare. Hij kiest voor zelf zaaien in een onverwarmd kasje, omdat het afharden van de planten dan minder risico’s inhoudt dan bij opkweek in een verwarmde kas.

Afdekken met vliesdoek

Hij hanteert een systeem met steeds twee rijen courgette en dan een plukpad. Alleen de randrij is enkel. Over de planten komt vliesdoek te liggen. “Dat is lichter dan geperforeerde folie en je kunt er overheen beregenen. Bij folie ontstaat teveel bladbreuk.” Hij experimenteerde ook met tunneltjes en AgroCover, maar daarbij is de vochtverdeling slechter en het is lastiger beregenen. “De voordelen zijn te klein en wegen niet op tegen het extra werk dat het met zich meebrengt. Ik kies voor vlies.”

Bemesting en grondbewerking

De grondbewerking bestaat uit ploegen kort voor het planten. “Vervolgens strooien we 400 kilo patentkali en 400 kilo KAS per hectare.” Dan komt de cultivator er aan te pas om de kunstmest en de gewasresten van de voorvrucht savooiekool in te werken. “Aansluitend rijden we de plantstroken en leggen biologisch afbreekbare folie tegen het onkruid.”

Bijen voor bestuiving

Van Opstal plaatst voor de bestuiving bijen bij het gewas. “Hier in de buurt zit een imker en die kan zijn kasten bij mij opslaan als ze uit de kassen met glasaardbeien komen. Dan kunnen ze even op adem komen, zal ik maar zeggen. Vervolgens zet ik ze in mijn courgettes en hoop dat ze hun werk weer goed oppakken.”

Beheer
WP Admin