Doorgaan naar artikel

Iets strenger winningsplan grootste aardwarmteproject

Het grootste aardwarmteproject in Nederland HVC Maasdijk krijgt akkoord op het winningsplan, maar er moet scherper gelet worden op bevingsrisico’s.

Dat blijkt uit het Ontwerp-instemmingsbesluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK). HVC Maasdijk bestaat uit 3 doubletten (3 productie- en injectieputten) en gaat warmte leveren aan 83 teeltbedrijven. Voor de goedkeuring van het verplichte winningsplan liet het ministerie partijen als gemeente Westland, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aanbevelingen doen.

Sneller stillegging

Uit de verslaglegging blijkt dat SodM wil dat de regels rond aardbevingen worden aangescherpt. Deze kunnen in theorie sneller leiden tot een stillegging van de bron. Dat zal bij lichte trillingen niet snel gebeuren, maar bij iets zwaardere trillingen moet bij een tweede beving in één jaar een stillegging worden doorgervoerd, stelt SodM.

Op korte termijn zijn geen bevingsrisico’s te verwachten. Door terugpompen van afgekoeld water ontstaan koude bellen in de ondergrond die groter worden na een periode. Als die in aanraking komen met breuken in de ondergrond kan een reactie optreden. Die koude bellen zullen de eerste drie jaar niet een breuk bereiken, is de verwachting.

Zorgen bodemdaling

Ook over bodemdaling is door de adviserende partijen uitgebreid geadviseerd. Het gebied heeft van nature al een forse bodemdaling door inklinking van kleilagen. De winning van aardwarmte zal met 8 of 9 millimeter bodemdaling in 35 jaar beperkt bijdragen aan bodemdaling, stelt het ministerie op basis van de adviezen. Toch is er enige zorg bij provincie, gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland over opgetelde bodemdaling van gaswinning, natuurlijke oorzaak en aardwarmte. Delfland wijst op het mogelijke effect van bodemdaling op stabiliteit van waterkeringen in het gebied.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin