Doorgaan naar artikel

Ideeën gezocht om waterkwaliteit te verbeteren

Belichte teelt in Oude Wetering. - Foto: Ton van der Scheer

Belichte teelt in Oude Wetering. - Foto: Ton van der Scheer

Emissieloze Kas daagt uit om met ideeën te komen die de waterkwaliteit verder verbeteren.

Het samenwerkingsverband Emissieloze Kas stelt in een challenge € 45.000 beschikbaar voor innovatieve, praktische oplossing(en) voor het tegengaan van lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het water in de glastuinbouwgebieden Oostland en Westland.

Ondanks dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden de afgelopen jaren gestaag vooruit ging, onder andere door aansluiting op het gemeentelijk riool, gebiedsgerichte aanpak van waterschappen, het in kaart brengen door tuinbouwondernemers van hun waterstromen, en de zuiveringsplicht, is de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden desondanks nog niet goed genoeg. Er komen nog te veel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Emissiedoelen halen

Om de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen, moet er nog veel gebeuren. Daarom hebben de samenwerkende partijen in het afsprakenkader Emissieloze Kas onder meer een challenge uitgeschreven voor de beste ideeën om lekkages uit de kas via de bodem naar het omgevingswater tegen te gaan.

Idee verder ontwikkelen

Voor deze challenge is Emissieloze Kas op zoek naar innovatieve ideeën uit de glastuinbouw-, kassenbouw- en installatiesector of uit onverwachte hoek. Ideeën kunnen worden ingediend tot 31 januari 2022. Op 15 maart 2022 worden de winnaar(s) bekend gemaakt.

Er is € 45.000 prijzengeld beschikbaar, bedoeld als stimuleringsbijdrage om het beste idee óf ideeën verder te ontwikkelen en (als pilot) in de markt te introduceren. Voor de winnaar(s) dus een mooie kans om hun product te ontwikkelen.

Betrokken partijen

Deze challenge wordt mogelijk gemaakt door samenwerkingsverband Emissieloze Kas. Daar zijn de volgende partijen bij betrokken:

  • Glastuinbouw Nederland
  • provincie Zuid-Holland
  • hoogheemraadschap van Delfland
  • hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • gemeente Westland
  • gemeente Midden-Delfland
  • gemeente Waddinxveen
  • gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • gemeente Zuidplas
  • gemeente Lansingerland

Delen

Peter Visser
Peter Visser

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin